Is voetbal kunst volgens jou? Welke kunst verrast jou? Heb je al van slampoetry gehoord? Wat vind je minder boeiend? Wat wil je nog meer ontdekken? Wat vind jij de moeite om op een podium te tonen?... Met deze en andere vragen wil BabbelArt jongeren nieuwsgierig maken om meer te weten te komen over kunst en cultuur.

BabbelArt is een speelse gespreksmethode voor leerkrachten, jeugd- en cultuurwerkers om met tieners in gesprek te gaan over kunst en cultuur. Groepsbegeleiders en leerkrachten kunnen hiermee peilen naar de motivaties, drempels, talenten en interesses van de spelers. Het biedt een waardevolle bron van informatie om mee aan de slag te gaan in toekomstige projecten. BabbelArt kan gespeeld worden in verschillende contexten: als opwarmer voor een projectweek op school, als onderdeel van een cultureel traject in het jeugdhuis of bij de start van een vakantieweek in een cultuurhuis.

BabbelArt bestaat uit verschillende modules die apart gespeeld kunnen worden. Het is niet noodzakelijk om het eerste deel voorafgaand aan het tweede deel te spelen. De duur van het spel hangt af van welke delen van het spel je wilt spelen.

Het eerste deel van het spel stimuleert de reflectie over kunst, cultuur en creativiteit en wil de blik van de deelnemers hierover verruimen. Theater, dans, muziek en ook meer hedendaagse cultuuruitingen zoals gaming, street art etc. vormen interessante uitgangspunten voor een gesprek over de plaats van kunst en cultuur in het leven van de spelers.

In het tweede deel organiseren de spelers hun eigen ideale kunstenfestival. Wat zijn mogelijke manieren om een publiek in contact te brengen met een culturele activiteit? Wat is een geschikte locatie om het festival te laten plaatsvinden? Wat is een geschikte titel voor het festival? Met welke externe partners moet er worden samengewerkt om de realisatie van het festival mogelijk te maken?

Gedurende het spel gaan de spelers in kleine groepjes aan de slag aan de hand van verschillende opdrachten. Op een ludieke manier stimuleert het spel hen om ideeën aan te reiken, samen plannen te maken, beslissingen te nemen én tot een concreet resultaat te komen. Teamwork, luisterbereidheid, overtuigen en compromissen sluiten, zijn voorbeelden van competenties die via deze gespreksmethode ondersteund worden.

Tijdens de Try Out Teens Inspiratiedag wordt BabbelArt voorgesteld en is er mogelijkheid de gespreksmethode al spelenderwijs te ontdekken.

​Vormingen

Lasso organiseert open vormingen voor professionelen om de gespreksmethode te leren kennen. Tijdens de vorming kan het spel ook aangekocht worden. Vanaf het najaar van 2018 organiseert Lasso ook vormingen op maat voor leerkrachten of begeleiders van tieners. Doe nu alvast je aanvraag!

Eerstkomende vormingsdagen:

- Brussel, donderdag 19 april 2018 (voormiddag)
- Brussel, dinsdag 15 mei 2018 (voormiddag)

Inschrijvingen voor deze vormingsdagen starten in maart. Prijs vorming: 25 €

BabbelArt maakt deel uit van het project Try Out Teens, waarvoor verschillende tools ontwikkeld werden. Download hier de fiche

BabbelArt werd ontwikkeld op initiatief van Lasso in samenwerking met de spelexperten van De Aanstokerij, met de steun van de Vlaamse overheid en de VGC.