BabbelArt is een speelse gespreksmethode voor leerkrachten, jeugd- en cultuurwerkers om met leerlingen en jongeren in gesprek te gaan over kunst, cultuur en creativiteit. BabbelArt kan gespeeld worden in verschillende contexten: als opwarmer voor een projectweek op school, als onderdeel van een cultureel traject in het jeugdhuis, bij de start van een vakantieweek in een cultuurhuis... BabbelArt werd ontwikkeld met focus op jongeren van 10 tot 16 jaar en is ook inzetbaar voor andere doelgroepen- en doeleinden: vb. het volwassenenonderwijs, een teamdag met collega's, de vrijwilligerswerking van een organisatie...

NIEUW: we organiseren vormingen om het spel te ontdekken en om te leren hoe er in de eigen context mee aan de slag te gaan. Schrijf je hier in voor de vorming op 15 mei.

IN DE KIJKER: tieners, een jeugdmedewerker, een leerkracht en een publiekswerker live aan het woord over hun ervaring met BabbelArt.

Tieners Atheneum Brussel from Lasso vzw on Vimeo.


Groepsbegeleiders en leerkrachten kunnen met BabbelArt peilen naar de motivaties, drempels, talenten en interesses van hun doelpubliek én het biedt een waardevolle bron van informatie om mee aan de slag te gaan in verdere projecten. Is voetbal kunst volgens jou? Welke kunst verrast jou? Wat vind je minder boeiend? Hoe ga jij graag creatief aan de slag? Wat wil je nog meer ontdekken? Wat vind jij de moeite om op een podium te tonen? Heb je al van slampoetry gehoord? Met deze en andere vragen wil BabbelArt de interesse in kunst en cultuur verder stimuleren.


Gedurende het spel gaan de spelers in kleine groepjes aan de slag aan de hand van verschillende opdrachten. Op een ludieke manier stimuleert het spel hen om ideeën aan te reiken, samen plannen te maken, beslissingen te nemen én tot een concreet resultaat te komen. Teamwork, luisterbereidheid, overtuigen en compromissen sluiten, zijn voorbeelden van competenties die via deze gespreksmethode ondersteund worden.

BabbelArt bestaat uit twee delen die apart gespeeld kunnen worden. Het is niet noodzakelijk om het eerste deel voorafgaand aan het tweede deel te spelen. De duur van het spel hangt af van welke delen van het spel je wilt spelen.

Het eerste deel van het spel stimuleert de reflectie over kunst, cultuur en creativiteit en wil de blik van de deelnemers hierover verruimen. Theater, dans, muziek en ook meer hedendaagse cultuuruitingen zoals fashion design, make-up art, slam poetry etc. vormen interessante uitgangspunten voor een gesprek over de plaats van kunst en cultuur in het leven van de spelers.

In het tweede deel organiseren de spelers hun eigen ideale kunstenfestival. De spelers creëren nieuwe activiteiten en denken na over de manier waarop ze deze activiteiten zullen tonen op het festival (workshop, expositie, optreden...). Ze bedenken een geschikte locatie en titel voor het festival en ze bepalen met welke partners er moet samengewerkt worden om het festival mogelijk te maken. Aan de hand van verschillende opdrachten vervolledigen de spelers de affiche die hun kunstenfestival presenteert.


​Vormingen

Ben je leerkracht, jeugdwerker, publieksmedewerker of kunstenaar en wil je meer weten of BabbelArt?
Lasso organiseert vormingen waarbij je de gespreksmethode spelenderwijs ontdekt en waar je leert hoe je er zelf met jouw jongeren mee aan de slag kan. Eerstkomende vorming: Dinsdag 15 mei (9u - 13u) (Centrale for Contemporary Art)

Tijdens de vorming kan het spel ook aangekocht worden.
Vanaf het najaar van 2018 organiseert Lasso ook vormingen op maat van een team. Doe nu alvast je aanvraag!


Meer info?

BabbelArt maakt deel uit van het project Try Out Teens waarvoor verschillende tools ontwikkeld werden. Klik hier voor een overzicht van deze tools.

Tijdens de Try Out Teens Inspiratiedag op 20/02/2018 werd BabbelArt voor de eerste keer voorgesteld, was er de mogelijkheid de gespreksmethode spelenderwijs te ontdekken en werd het door de leerlingen van het 3de jaar van het Atheneum Brussel gespeeld. Klik hier voor het uitgebreide fotoverslag van de inspiratiedag.

BabbelArt werd ontwikkeld op initiatief van Lasso in samenwerking met de spelexperten van De Aanstokerij, met de steun van de Vlaamse overheid en de VGC.

Voor meer info over BabbelArt kan u contact opnemen met Stephanie Lemmens: stephanie.lemmens@lasso.be of 02 513 15 90.