Op deze pagina kan je de verschillende publicaties van Lasso bestellen. Na het invullen van onderstaand bestelformulier en de betaling, sturen we de publicatie zo snel mogelijk naar jou op. De publicaties kosten €10 per stuk voor administratie- en verzendingskosten. Voor non-profit organisaties uit Brussel geldt het voordeeltarief van €5.

  • TRY OUT: Dit boekje staat vol tips en inspirerende ideeën die jeugdwerkers en cultuurwerkers kunnen helpen om hun culturele initiatieven te verrijken en hun samenwerking te verbeteren. De PDF-versie van het boekje kan je hier terugvinden >>>
  • BrusselArt, cultuur op maat van groepen: Op vraag van vormingswerkers uit de socio-culturele sector, welzijnswerkers en leerkrachten uit het volwassenonderwijs, heeft Lasso het Brusselse cultuuraanbod op maat van groepen (kwetsbare) volwassenen verzameld in een boekje. De PDF-versie van het boekje kan je hier terugvinden >>>
  • Kunstenaars en de Klas – focus Brussel: De publicatie biedt een concrete roadmap aan aan al wie zijn schouders wil zetten onder een kunstenaarsproject in of met een klas. In een mix van interviews, citaten, overzichten en concrete tips en tricks laten we verschillende thema's aan bod komen: superdiversiteit en meertaligheid, de gedragenheid van het artistiek project binnen de school, de effecten van een artistiek project op de leerlingen en leerkrachten, drempels, valkuilen en succesfactoren,... De PDF-versie van het boekje kan je hier terugvinden >>>
  • Cahier Interact ism BKO/RAB: een reeks artikelen waarmee Lasso en BKO/RAB de reflecties en acties van de Brusselse kunstensector onder de aandacht willen brengen en nieuwe pistes willen aanreiken voor de toekomst: rond de Brusselse diversiteit en hoe daarmee wordt omgegaan als een prioritair thema voor kunstenorganisaties. De negen uitgaven van deze Cahiers interact kan je allemaal als PDF-versie downloaden via deze pagina >>>

Veel plezier en inspiratie gewenst!

Bestelformulier