Steunpunt Vrijwilligerswerk 'Omgaan met (intercultureel) verschil in vrijwilligerwerk'

Tussen september 2016 en maart 2017 bracht het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel elf organisaties samen in een lerend netwerk over het thema 'omgaan met (intercultureel) verschil in het vrijwilligerswerk'. Het lerend netwerk werd een laboratorium, uitwisseling en expertistedeling stonden centraal. De inspirerendste praktijkverhalen werden neergeschreven, zowel good practices als successful failures en die werden gekoppeld aan concrete tools. Het resultaat is een kant-en-klare toolbox op de website van het Steunpunt én een publicatie met inspirerende interviews.

De praktijkverhalen en concrete tools

Tussen september 2016 en maart 2017 bracht het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel elf organisaties samen in een lerend netwerk. Elke maand kwamen we samen om over het thema 'omgaan met (intercultureel) verschil in het vrijwilligerswerk' uit te wisselen, te leren en experimenteren, dit onder begeleiding van Fanny Matheusen van Goesthing. Het lerend netwerk werd een laboratorium met zoveel in- en output die we niet zomaar willen laten verstoffen maar graag zo breed mogelijk delen. We schreven onze inspirerendste praktijkverhalen neer, zowel good practices als successful failures en koppelden die aan concrete tools waar we echt iets aan gehad hebben.

Bekijk hier de website >>>

De publicatie over divers vrijwilligerswerk

Vijf inspirerende praktijken delen hun verhaal, hun ervaringen en reflecties voor een superdiverse vrijwilligerwerking die openstaat voor iedereen. Er werd gekozen voor empowerende organisaties. Organisaties die via vrijwilligerswerk kansen willen bieden. Kansen om te groeien, om een taal te leren, om ervaring op te doen, om mensen te leren kennen, om zich voor iets te engageren, om zich ergens thuis te voelen.

Lees hier de publicatie >>>

Wens je meer info? Contacteer Barbara Fruyt, coördinator Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel, barbara.fruyt@kenniscentrumwwz.be