Vacature Netwerker Jeugd

Lasso is op zoek naar een netwerker voor het begeleiden van cultuurprojecten met Brusselse jongeren.

Over Lasso

Lasso is een culturele organisatie die via netwerking, bemiddeling en samenwerking de participatie aan het culturele leven in Brussel wil versterken en vergroten. Om deze doelstelling te bereiken brengt Lasso professionals uit diverse sectoren (cultuur, jeugdwerk, welzijn, onderwijs) samen en zorgt het voor het uitwisselen van informatie en expertise, voor het stimuleren van samenwerking en voor het creëren en vergroten van een draagvlak voor cultuurparticipatie binnen deze sectoren. Lasso organiseert netwerkbijeenkomsten, vorming en studiedagen en coördineert verschillende projecten. Daarnaast biedt Lasso ook begeleiding aan organisaties en zorgt het voor het documenteren van Brusselse praktijkverhalen rond cultuurparticipatie en kunsteducatie. Lasso is een deelwerking van Brussels kunstenoverleg vzw.

Over de vacature:

De medewerker zal specifiek de bemiddelingsprojecten voor en met jongeren (10-20 jaar) uit kansarme buurten opvolgen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met verschillende Brusselse partnerorganisaties uit het jeugdwerk zoals JES en D'broej en diverse onderwijsinstellingen. De medewerker werkt intensief samen met deze partners en met het team van Lasso. De concrete taken voor de medewerker zijn:

 • Het begeleiden van een onderzoek, uitgevoerd door de Opleiding Sociaal Werk van de Erasmus-hogeschool, rond de cultuurbeleving van jongeren uit kansarme Brusselse buurten en het bestaande culturele aanbod gericht op deze jongeren.
 • Het detecteren en motiveren van actoren (NL/FR) uit de culturele sector, het jeugdwerk en de onderwijssector om op basis van de onderzoekresultaten en vanuit een gezamenlijk overleg een aantal proefprojecten te ontwikkelen.
 • Samen met leerkrachten, jeugdwerkers en kunstenaars (NL/FR) artistieke projecten initiëren,coördineren en documenteren.
 • Het organiseren van studiedagen, netwerkmomenten en werkgroepvergaderingen.
 • Het verder uitbouwen en onderhouden van een netwerk van kunstenaars, cultuurwerkers, jeugdwerkers, leerkrachten, docenten, directies etc… en dit ook via Franstalige en anderstalige organisaties.

Profiel:

De medewerker die we zoeken is een échte netwerker. Daarbij staat het bemiddelen centraal en niet zozeer het zelf uitwerken van kunsteducatieve of culturele activiteiten. Je kan de noden en verwachtingen van jongeren en van je netwerkpartners vertalen in een concrete, duurzame samenwerking. Je hebt voeling met jongerencultuur en de diversiteit van de Brusselse bevolking en weet dit te vertalen naar de projecten die je begeleidt. Je hebt een hart voor kunst en wil dat iedereen de kans krijgt om te participeren aan het rijke culturele leven in Brussel. Je hebt ervaring met en/of een uitgesproken motivatie om te werken rond cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse kanaalzone. Je bent geduldig, diplomatisch en gedreven en weet anderen te overtuigen. Je kan zelfstandig werken en tegelijk ben je een teamspeler. Je kent Brussel goed en spreekt zeer vlot Frans. Andere talen zijn een pluspunt. We zijn op zoek naar iemand met een diploma hoger onderwijs en minimum 3 jaar ervaring in het begeleiden van culturele projecten met jongeren.

Wat we bieden

Het gaat om een 4/5 functie (30,24 uur/week) met een contract van onbepaalde duur. Tijdelijk kan er een uitbreiding zijn naar een voltijdse functie. Occasioneel is er weekend- en avondwerk. Het loon is conform de geldende barema's van PC 329.01. Voorts bieden we maaltijdcheques en een tussenkomst in gsm & internet-kosten.

Interesse?

Reageer dan voor 30 november 2015 door een mail te sturen naar anja.vanroy@lasso.be. De datum van indiensttreding is bij voorkeur vanaf januari 2016. Lasso voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Meer informatie: www.lasso.be of via Anja Van Roy, coördinator, T 02 513 15 90.


Vacature Brussels Kunstenoverleg | Medewerker communicatie & projectondersteuning (50%)

Onze organisatie:

Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) zijn respectievelijk in 2002 en 2004 opgericht door de Brusselse kunstenorganisaties vanuit een nood aan dialoog en samenwerking. Vandaag stellen de twee vzw's zich voor als één gezamenlijk overlegplatform voor dialoog en reflectie, een kenniscentrum en een gesprekspartner voor alles wat betreft de uitdagingen voor cultuur in Brussel.

Samen willen BKO en RAB bijdragen aan visieontwikkeling over cultuur in Brussel, het delen van ideeën en opinies mogelijk maken en willen ze de uitbouw van een gemeenschapsoverschrijdend cultuurbeleid stimuleren, aangepast aan de dagelijkse realiteit van de Europese hoofdstad. De netwerken sensibiliseren de betrokken partijen voor het belang van samenwerking, en dit over taal-, gemeenschaps-, discipline- en sectorgrenzen heen. Ze vervullen hierin een laboratoriumfunctie en streven naar een grotere erkenning en representatie van de Brusselse culturele sector. Het BKO en RAB hebben op dit moment meer dan 160 lidorganisaties. De band met de leden is cruciaal voor de verdere uitbouw van de netwerken.

Meer info op www.brusselskunstenoverleg.be

Functieomschrijving:

Het Brussels Kunstenoverleg is op zoek naar een deeltijds medewerker die de coördinator bijstaat bij de communicatie en de ondersteuning van het netwerk (contact met de lidorganisaties).

Vereiste kennis

 • Minimum bachelordiploma (Communicatie, Cultuurmanagement, …) of gelijkgesteld door ervaring
 • Perfect tweetalig (Nederlands / Frans)
 • Goede kennis van de Brusselse culturele en artistieke sector
 • Goede kennis van informatica- en communicatietools

Competenties

 • Je bent een echte netwerker, gaat graag in gesprek met mensen en legt gemakkelijk contacten,
 • Je hebt een vlotte pen en kan goed communiceren met een professioneel publiek,
 • Je werkt nauwgezet en respecteert deadlines,
 • Je bent een teamspeler, maar bent tegelijk in staat zelfstandig opdrachten te vervullen en hebt zin voor initiatief,
 • Je hebt organisatorisch talent, in het plannen, uitvoeren en opvolgen van taken en in het organiseren van vergaderingen, studiedagen, …

Taken

 • Opvolgen van de externe communicatie:
  • Ontwikkeling en beheer van de communicatietools (site, mailsysteem, sociale media etc.)
  • Beheer van de website
  • Redactie en verzending van nieuwsbrieven
  • Redactie van persberichten, contact met de pers
  • Beheer van de contactdatabank
  • Coördinatie en opvolging van publicaties
 • Opvolgen van de interne communicatie:
  • Redactie en verzending uitnodigingen leden
  • Redactie verslagen
 • Organisatie en opvolging vergaderingen
 • Creëren en opvolgen van de bibliotheek en het archief van de vzw
 • Ondersteuning bij de uitbouw van het netwerk

Wij bieden:

Een contract (19u/week) van onbepaalde duur, een verloning volgens de geldende barema's (PC 329.01) met extra voordelen zoals maaltijdcheques en een tussenkomst in woon-werkverkeer. De werkuren voor deze functie worden overeengekomen in onderling overleg. Indiensttreding zo snel mogelijk vanaf januari 2016.

Brussels Kunstenoverleg vzw wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Herken je jezelf in dit profiel en wil je graag het team van het Brussels Kunstenoverleg vzw versterken, aarzel dan niet en bezorg ons voor 18 december 2015 je motivatiebrief en cv via leen@brusselskunstenoverleg.be

Contact

Leen De Spiegelaere, coördinator
Brussels Kunstenoverleg
Sainctelettesquare 19
1000 Brussel

Tel : 02 513 66 28
Email : leen@brusselskunstenoverleg.be
Site internet : www.brusselskunstenoverleg.be


Nieuwe Lasso medewerkers

Dit najaar gaan er bij Lasso twee nieuwe medewerkers aan de slag. Margot Styfhals is sinds 14 september de nieuwe medewerker communicatie en projectondersteuning. Bij Koning Kevin deed ze veel ervaring op met vorming in het jeugdwerk en ze werkte voordien voor het Centrum Informatieve Spelen. Als taal- en letterkundige staat ze te springen om haar culturele bagage in de praktijk te brengen.

Ine Vos wordt vanaf 1 november de nieuwe stafmedewerker Jeugd. Ze zal specifiek de projecten opvolgen rond cultuurparticipatie en kunsteducatie voor jongeren en dit zowel binnen een vrijetijdscontext als in samenwerking met onderwijsinstellingen. Ine Vos werkte voordien als beleidsmedewerker o.a. bij CANON, de cultuurcel van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Ze volgde er verschillende Vlaamse en Europese projecten op specifiek rond netwerking en expertise-uitwisseling. Als onderzoeker was ze ook betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten rond cultuurparticipatie.

Margot en Ine werden aangeworven ter vervanging van Brecht Wille en Frederika Van Wing die deze zomer kozen voor een nieuwe professionele uitdaging.


Lasso is een initiatief van het Brussels Kunstenoverleg en wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Daarnaast krijgt Lasso ook projectsubsidies van de Vlaamse Overheid.