Agora (2016 - 2019)

Agora wordt een project waarbij Lasso de vraag van jongeren tussen 12 en 18 jaar afstemt op het culturele aanbod en omgekeerd: door de initiatieven van culturele huizen voor jongeren beter te laten inspelen op hun vragen. Via trajectbegeleiding van groepen jongeren, gaan we concreet in op hun noden i.v.m. cultuur door matchmaker te zijn en de juiste mensen samen te brengen. Op lange termijn willen we een duurzame tool ontwikkelen die een brug zal vormen tussen de jongeren en de cultuursector. Meer info volgt binnenkort.

Dit project wordt gesteund door de Vlaamse Overheid.

Nieuwe Lasso medewerker Move It Kanal

Dit voorjaar start bij Lasso een nieuwe medewerker om onze werking te ondersteunen bij de nieuwe projecten. Mattias Kayaert wordt vanaf 1 februari de nieuwe Netwerker Jeugd voor het project Move It Kanal. Hij zal voornamelijk bemiddelen tussen de vele culturele spelers en kansarme jongeren in de Kanaalzone. Zijn achtergrond als sociaal cultureel werker zal hem daar zeker bij helpen. Als medewerker bij de cultuurdienst van Sint-Jans-Molenbeek deed hij alvast enige contacten op in beide sectoren.


Lasso is een initiatief van het Brussels Kunstenoverleg en wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Daarnaast krijgt Lasso ook projectsubsidies van de Vlaamse Overheid.