Nieuwe Lasso medewerkers

Dit najaar gaan er bij Lasso twee nieuwe medewerkers aan de slag. Margot Styfhals is sinds 14 september de nieuwe medewerker communicatie en projectondersteuning. Bij Koning Kevin deed ze veel ervaring op met vorming in het jeugdwerk en ze werkte voordien voor het Centrum Informatieve Spelen. Als taal- en letterkundige staat ze te springen om haar culturele bagage in de praktijk te brengen.

Ine Vos wordt vanaf 1 november de nieuwe stafmedewerker Jeugd. Ze zal specifiek de projecten opvolgen rond cultuurparticipatie en kunsteducatie voor jongeren en dit zowel binnen een vrijetijdscontext als in samenwerking met onderwijsinstellingen. Ine Vos werkte voordien als beleidsmedewerker o.a. bij CANON, de cultuurcel van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Ze volgde er verschillende Vlaamse en Europese projecten op specifiek rond netwerking en expertise-uitwisseling. Als onderzoeker was ze ook betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten rond cultuurparticipatie.

Margot en Ine werden aangeworven ter vervanging van Brecht Wille en Frederika Van Wing die deze zomer kozen voor een nieuwe professionele uitdaging.


Lasso is een initiatief van het Brussels Kunstenoverleg en wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Daarnaast krijgt Lasso ook projectsubsidies van de Vlaamse Overheid.