Cultuurproject ‘Move It Kanal’ krijgt Europese steun

Op 22 mei 2015 maakte de Brusselse regering bekend welke projecten tot 2020 ondersteund worden via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het cultuurproject Move It Kanal is één van de geselecteerde projecten. Met Move It Kanal wil Lasso, het Brussels netwerk voor cultuurparticipatie en kunsteducatie, samen met haar partners JES, d'Broej en Brussels Kunstenoverleg / Réseau des Arts à Bruxelles, de cultuurparticipatie van jongeren (10-20 jaar) uit de Brusselse kanaalzone bevorderen.

In de eerste plaats wil Lasso met het project een duurzaam, sectoroverschrijdend netwerk creëren van jeugdwerkingen, onderwijsinstellingen en culturele organisaties die werken met of voor de doelgroep uit de kanaalzone. Tijdens de opstartfase van het project wordt in samenwerking met de Erasmus Hogeschool een onderzoek gedaan naar de noden en behoeften op het vlak van cultuurparticipatie van jongeren uit de kanaalzone en wordt het bestaande cultuuraanbod in kaart gebracht.

Nadien worden één of meerdere pilootprojecten opgestart waarbij de partners samen op zoek gaan naar mogelijke pistes om het culturele aanbod beter te laten aansluiten bij de noden en behoeftes van de jongeren. Die projecten zullen meer inzicht geven in de mogelijke drempels die (kwetsbare) jongeren ondervinden en antwoorden formuleren op het wegwerken van die drempels.

De ervaringen uit de pilootprojecten en de opgedane expertise van het netwerk en de werkgroepen zullen via studiedagen en een publicatie teruggekoppeld worden naar een bredere groep van professionals uit de onderwijssector, het jeugdwerk en de culturele sector.

De initiatiefnemers van Move It Kanal zijn al jarenlang actief in Brussel en hebben een uitgebreid netwerk van organisaties waar regelmatig mee samengewerkt of overlegd wordt. Ze zorgen voor een eerste verankering van Move It Kanal in de verschillende sectoren (jeugd, cultuur, welzijn en onderwijs) en stellen daartoe hun expertise en netwerk ter beschikking.

Lasso is een initiatief van het Brussels Kunstenoverleg en wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Daarnaast krijgt Lasso ook projectsubsidies van de Vlaamse Overheid.