Lasso

Lasso wil cultuurparticipatie en kunsteducatie in en rond Brussel vergroten en versterken door een motor te zijn voor kwaliteitsvolle netwerking en samenwerking tussen professionelen uit de Brusselse kunstensector en uit andere sectoren zoals het jeugdwerk, welzijn en onderwijs.

Lasso zorgt voor het uitwisselen van informatie, kennis, ervaring en expertise over cultuurparticipatie en -educatie in Brussel. Via diverse projecten en trajecten bemiddelt Lasso tussen culturele aanbieders en socio-culturele verenigingen, welzijnsorganisaties of onderwijsinstellingen. Daarnaast promoot Lasso het belang van cultuurparticipatie en –educatie op maat van Brussel.

Hieronder kan je de voorstellingsfolder van Lasso downloaden. Daarin wordt uitgelegd waarom Lasso is opgericht, welke soort organisaties deel uitmaken van het netwerk, wat Lasso doet en hoe het te werk gaat.

Lasso is een initiatief van het Brussels Kunstenoverleg en wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Daarnaast krijgt Lasso voor een aantal projecten ook projectsubsidies van de Vlaamse Overheid.


          

BijlageGrootte
lasso_algemene_folder.pdf789.62 KB