Lasso is het Brussels netwerk voor cultuurparticipatie en kunsteducatie


Onze missie:

Lasso wil cultuurparticipatie en kunsteducatie in en rond Brussel vergroten en versterken door een motor te zijn voor kwaliteitsvolle netwerking en samenwerking tussen professionelen uit de Brusselse kunstensector en uit andere sectoren zoals het jeugdwerk, welzijn en onderwijs.

Lasso zorgt voor het uitwisselen van informatie, kennis, ervaring en expertise over cultuurparticipatie en -educatie in Brussel. Via diverse projecten en trajecten bemiddelt Lasso tussen culturele aanbieders en socio-culturele verenigingen, welzijnsorganisaties of onderwijsinstellingen. Daarnaast promoot Lasso het belang van cultuurparticipatie en –educatie op maat van Brussel.

Lasso werkt in de eerste plaats met de culturele aanbieders die een aanbod in het Nederlands hebben in Brussel. In het kader van het tweetalige Move It Kanal project zetten we sinds 2016 ook in op de kennismaking, netwerking en uitwisseling met de Franstalige cultuur-, onderwijs- en jeugdsector in Brussel.

Hieronder kan je de voorstellingsfolder van Lasso downloaden. Daarin wordt uitgelegd waarom Lasso is opgericht, welke soort organisaties deel uitmaken van het netwerk, wat Lasso doet en hoe het te werk gaat.Sinds begin 2017 is Lasso een aparte vzw. Voordien was Lasso een deelwerking van Brussels Kunstenoverleg vzw, het overlegplatform van de Brusselse professionele kunstenorganisaties dat nauw samenwerkt met het Réseau des Arts à Bruxelles.

Lasso wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Daarnaast krijgt Lasso voor een aantal projecten ook projectsubsidies van de Vlaamse Overheid en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van het Brussels Gewest.