Laat je inspireren door www.brusselart.be voor het samenstellen van de vrijetijdskalender van of met jouw groep. We zetten er een aantal initiatieven en activiteiten in de kijker waar de culturele sector uitdrukkelijk groepen uit het volwassenenwerk op verwelkomt.


Doelstellingen van het project

Met het project BRUSSELART wil Lasso de cultuurparticipatie van volwassenen in groepsverband stimuleren via overleg en samenwerking tussen organisaties uit diverse sectoren. Daarbij hebben we specifiek aandacht voor organisaties die werken met kwetsbare volwassenen. Daar waar de VGC Paspartoe vooral inzet op financiële drempelverlaging, willen we via dit project sociale, inhoudelijke en informatieve drempels wegnemen. Dit alles met als doel om meer Brusselaars al dan niet met een kwetsbare achtergrond op basis van hun eigen interesses te laten participeren aan het brede culturele aanbod in Brussel.


Over het ontstaan

BrusselArt werd opgestart in 2012 en voorafgegaan door een ander participatief project ('Brussel maakt Scène', 2009-2011). Sinds 2014 wordt een financiële tegemoetkoming voor de participatie aan het culturele aanbod in Brussel voorzien via de VGC Paspartoe. In 2016 werd er een VGC Groepspas Paspartoe voorgesteld en ontwikkelde Citizenne een aanbod uit waarbij groepen begeleid worden tijdens een culturele uitstap in Brussel. BrusselArt zocht afstemming met beide initiatieven en de samenwerking met Citizenne werd vastgelegd in een gezamenlijk actieplan.


Ondersteuning 'Cultuur op maat van groepen'

1. Netwerking
Via persoonlijke gesprekken en diverse activiteiten creëert Lasso een breed en duurzaam netwerk van professionals uit het volwassenenonderwijs, socio-culturele verenigingen, welzijnsorganisaties en de culturele sector. Lasso ondersteunt daarnaast specifiek Brusselse praktijkwerkers via vorming en expertise-uitwisseling om cultuurparticipatie, toegankelijkheid en diversiteit een prominente plaats te geven in hun werking.

2. Informeren en adviseren
Zoek je regelmatig culturele activiteiten voor je groep of wil je binnen je werking meer inzetten op kunst en cultuur; dan komt Lasso graag langs bij jou en je collega's. We maken jullie graag wegwijs in de diverse culturele sector en het rijke culturele aanbod in Brussel. Wil je als cultuurwerker meer aandacht voor (kwetsbare) volwassenen binnen je organisatie, dan adviseren we je graag over interessante prakijken, methodieken, de algemene werking van volwassenenonderwijs, de socio-culturele- en de welzijnssector. Of we nemen de tijd om samen na te denken over een concrete samenwerking met andere organisaties of verwijzen je door naar bestaande projecten.

3. Bemiddeling en coaching
Organisaties die een concrete samenwerking willen opzetten rond kunst- en cultuurparticipatie van (kwetsbare) volwassenen of die denken aan een project rond co-creatie of een participatief artistiek traject, kunnen rekenen op de coaching van Lasso.


Brusselart.be

Op www.brusselart.be kan je kennismaken met tal van Brusselse culturele organisaties en evenementen en vind je inspiratie over wat er allemaal met je groep op cultureel vlak mogelijk is. De partners van ons project engageren zich om extra inspanningen te doen voor groepen kwetsbare volwassenen en staan open voor vragen op maat van jouw groep.

Contactinfo