Lasso organiseert op regelmatige basis vormingsactiviteiten voor (toekomstige) professionals. Dit vormingsaanbod is erg divers: het kan gaan van een eenmalige studiedag, over een interactief werkbezoek, tot een meerdaags vormingstraject. Wat er tijdens zo'n vorming aan bod moet komen, bepaalt Lasso meestal in samenspraak met deskundige organisaties. Het gaat daarbij vaak om organisaties die in de diepte werken rond het thema dat aan bod komt tijdens de vorming. Zo werd bijvoorbeeld de vorming 'Interculturaliteit in de Brusselse cultuursector' ontwikkeld in samenwerking met Foyer. Bij het ontwikkelen van ons vormingsprogramma houden we natuurlijk ook rekening met de wensen en noden van het doelpubliek (vormingsmedewerkers, cultuurwerkers, jeugdwerkers….) van de vorming. Zo zorgt Lasso ervoor dat de vorming maximaal aansluit bij hun dagelijkse praktijk.

Het vormingspakket valt uiteen in open en gesloten aanbod. Het open aanbod is vrij toegankelijk voor iedereen. Meer informatie hierover vind je in de Agenda op deze site en in onze nieuwsbrieven. Bij het gesloten aanbod wordt de vorming samengesteld op maat van een specifieke groep aanvragers. Zo kan bijvoorbeeld een groep CVO-docenten een museumbezoek op maat aanvragen. Tijdens zo'n bezoek kunnen ze dan kennismaken met de publiekswerking van het museum en vragen stellen ter voorbereiding van een bezoek met hun leerlingen.
Dit is slechts één suggestie binnen het gesloten aanbod, er is nog veel meer. Vaak kan een vorming die al eerder als open aanbod werd gepresenteerd, nog eens op maat van een specifieke groep worden herhaald. Check ter inspiratie de diverse werklijnen onder Cultuur en volwassenenwerk. Heb je een idee dat daar nog niet te vinden is, laat het ons weten. Wij denken graag mee na.

Voor meer info:
Marijke Van Hassel, 02 513 15 90, marijke.vanhassel@lasso.be