Artistiek aan de slag met tieners

Begin 2016 startte bij het project Agora rond de artistieke talentontwikkeling van tieners. Met dit driejarige project onderzoekt Lasso nieuwe pistes om de brug te slaan tussen hoe tieners cultuur willen beleven en het bredere culturele veld in Brussel.

Na een voorbereidende fase waar we bestaande initiatieven binnen het Brusselse jeugdwerk, in de cultuursector en in onderwijsinstellingen in kaart brachten, gaan we in 2017 aan de slag met enkele concrete trajecten en werken we aan een toolkit voor (begeleiders van) tieners.

Toolkit

 • Een verzameling van verschillende tools om (begeleiders van) tieners te ondersteunen om hun artistieke talenten en interesses te ontdekken en te ontwikkeling op hun maat.
 • Welke tools kan je er terugvinden?
  • Guidelines om met tieners artistiek aan de slag te gaan. Deze verzameling van tips & tricks zijn gebaseerd op een nodenanalyse en worden steeds aangepast op basis van de ervaringen tijdens de trajecten.
  • Praktijkvoorbeelden van bestaande initiatieven die werken rond de artistieke talentontwikkeling van tieners.
  • Een spel als gespreksmethodiek om enerzijds met tieners in gesprek te gaan over kunst en cultuur en om hen anderzijds om een speelse manier te bevragen over hun interesses. Dit spel wordt ontwikkeld in samenwerking met De Aanstokerij.

Andere tools worden ontwikkeld afhankelijk van de vragen vanuit ons netwerk. Als je ideeën/vragen/suggesties hebt, laat het ons zeker weten.

Spelmethodiek: in gesprek over kunst & cultuur

Met tieners in gesprek gaan over kunst en cultuur is niet altijd even eenvoudig. Daarom ontwikkelt Lasso in samenwerking met De Aanstokerij een spel als gespreksmethodiek om leerkrachten, jeugdwerkers en cultuurwerkers een tool aan te reiken om toch de conversatie te voeren. Via het spel kan je als begeleider van tieners op een informele manier peilen naar hun artistieke interesses, naar hun motivatie om aan kunst en cultuur deel te nemen en naar de drempels die hun hierin tegenhouden. Het spel wil ook tieners stimuleren om te reflecteren over wat ze leuk vinden, wat ze nog willen ontdekken en waar ze goed in zijn. Daarnaast heeft het spel ook als doel om hun blik op kunst en cultuur te verruimen.

Vormingstraject

Trajectbegeleiding

Binnen deze werklijn ondersteunen we met Lasso enkele trajecten die we op verschillende manieren opvolgen. Enerzijds treden we op als matchmaker en koppelen we verschillende organisaties met elkaar. Anderzijds zetten we ook sterk in op de documentatie van deze trajecten om dan ten slotte guidelines te kunnen afleiden uit de verschillende trajecten.

 • Ratatouille (D'Broej): culturele invulling voor tienerwerking
 • Jeugdhuis De Branding in Jette: artistieke invulling van het jeugdhuis
 • Roodebeekcentrum: artistieke en culturele tienerweek tijdens de paasvakantie rond film en fotografie
 • Jonge Helden in Brussel: voortraject om jongeren te coachen naar aanleiding van een podiumkans tijdens Lokale Helden
 • Karavane in Sint-Gillis: artistiek werken in een caravan op het Morichardplein

Als je rond een gelijkaardig thema werkt, als je suggesties, vragen of ideeën hebt, als je tieners kent met een artistieke wens, aarzel dan niet om ons te contacteren, want wij weten graag meer over jouw ervaringen. Contacteer hiervoor Margot via margot.styfhals@lasso.be of Ine via ine.vos@lasso.be.

Documentatie

Samen met enkele jongeren van Mediaraven maken we een minidocumentaire over artistieke talentontwikkeling van jongeren in Brussel. Hiermee willen we in beeld brengen wat er al bestaat in Brussel. Op die manier willen we leerkrachten, cultuurwerkers en jeugdwerkers tonen op welke verschillende manieren je artistiek kan werken met jongeren, hen zin geven om dat zelf ook te doen en vooral tonen dat het niet altijd groots en spectaculair hoeft te zijn.

We vragen aan de deelnemende jongeren om hun project voor te stellen en te vertellen over de redenen waarom zij deelnemen. De projecten die in beeld komen: project www van Zinnema & L.E.A.D., Themaweek Flits & Flash van Roodebeekcentrum & BEAM & GebrokenGrens/FrontièreFracturée van Destelheide & Atheneum Anderlecht.

Dit project wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid.