We weten het zeker: in Brussel lopen massa's tieners rond met artistiek talent.

Hoe zorgen we ervoor dat deze talenten bovendrijven? Hoe versterken we ze? En, hoe kunnen we vanuit Lasso leerkrachten, jeugd- en cultuurwerkers ondersteunen in deze uitdaging?

Begin 2016 startte het project rond artistieke talentenontwikkeling van tieners (Agora, nu omgedoopt naar Try Out Teens).

Met dit driejarige project onderzoekt Lasso nieuwe pistes om de brug te slaan tussen hoe tieners cultuur (willen) beleven en het bredere culturele veld in Brussel.

Lasso ondersteunt jeugd- en cultuurwerkers en leerkrachten door:

- tools te ontwikkelen

- organisaties en mensen samen te brengen en samenwerkingstrajecten te begeleiden

- vormingen te organiseren

Tools ter ondersteuning

Lasso ontwikkelt tools ter ondersteuning van leerkrachten, jeugdwerkers, cultuurwerkers... om met tieners artistiek aan de slag te gaan:

  • Try Out Teens Magazine: een magazine waarin vier praktijken in beeld worden gebracht, opgestart in het jeugdwerk en telkens vanuit een andere invalshoek.
  • Try Out Teens Guidelines: een bundeling van richtlijnen over hoe je met tieners kan werken rond artistieke talentontwikkeling, gebaseerd op gesprekken met professionals uit het Brusselse cultuur- en jeugdveld.
  • BabbelArt: een speelse gespreksmethode voor leerkrachten, jeugdwerkers en cultuurwerkers om met tieners in gesprek te gaan over kunst en cultuur. BabbelArt bestaat uit verschillende delen die apart kunnen gespeeld worden en dit in verschillende contexten: als opwarmer voor een projectweek op school, als onderdeel van een cultureel traject in het jeugdhuis, bij de start van een vakantieweek in een cultuurhuis... BabbelArt werd werd ontwikkeld in samenwerking met spelexperten van De Aanstokerij.
  • Een mini-documentaire waar tieners vertellen over hun ervaringen, ontwikkeld in samenwerking met vrijwilligers van MediaRaven.

Op dinsdag 20 februari 2018 stellen we de tools gemaakt in het kader van Try Out Teens aan u voor. Dit inspiratiemoment gaat door in in de voormiddag in Beursschouwburg. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en wenst u zeker uitgenodigd te worden, laat dit dan weten aan stephanie.lemmens@lasso.be of hou de Lasso-agenda in het oog voor alle verdere details.

Andere tools worden ontwikkeld afhankelijk van de vragen vanuit ons netwerk. Als je ideeën, vragen of suggesties hebt, contacteer stephanie.lemmens@lasso.be.

Trajectbegeleiding

Lasso initieert en ondersteunt trajecten waarbij een jeugdwerking of school in zee gaat met een cultuurhuis.

We treden op als matchmaker en brengen verschillende organisaties samen.

We documenteren deze trajecten zodat ze als good practices kunnen dienen voor andere samenwerkingen.

In het eerste projectjaar (2016) werden volgende samenwerkingen gelanceerd:

  • Karavane 1060: een artistieke residentie in de publieke ruimte (Tienerwerking Sint-Gillis, MUS-E Belgium en Collectif Baya)
  • Focus op ontmoeting en kennismaking tussen Ratatouille (D'Broej) en het kunstencentrum Beursschouwburg
  • Flits en Flash: een stageweek georganiseerd door het Roodebeekcentrum rond film en fotografie en met focus op samenwerking met externe partners waaronder BEAM, de multimediawerking van JES.
  • Artistieke workshops voor en door jongeren in Jeugdhuis De Branding en met ondersteuning van JHOB (Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel)
  • Ça vient de chez nous: een minifestival rond muziek, dans en beeld georganiseerd door Jeugdhuis Chambéry (D'Broej) in het kader van het project Jonge Helden van Poppunt

Als je ook artistiek aan de slag wilt met tieners of je wilt jouw ervaring met ons delen, aarzel niet om ons te contacteren: stephanie.lemmens@lasso.be.


Vorming en inspiratie

We organiseren vormingen en inspiratiemomenten voor jeugd- en cultuurwerkers en geïnteresseerde leerkrachten waar we op verschillende manieren inzoomen op de artistieke talentontwikkeling van tieners.

Save the date: Inspiratiedag op dinsdag 20 februari 2018

Vorige vormingen en inspiratiemomenten


Meer info?

Wens je meer informatie over Try Out Teens?

Contacteer Stephanie Lemmens:

stephanie.lemmens@lasso.be

02 513 15 90 - 0488 813 778


Dit project wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid.