We weten het zeker: in Brussel lopen massa's tieners rond met artistiek talent.

Hoe zorgen we er voor dat deze talenten boven drijven? Hoe versterken we ze? En, hoe kunnen we vanuit Lasso leerkrachten, jeugd- en cultuurwerkers ondersteunen in deze uitdaging?

Begin 2016 startte het project rond de artistieke talentontwikkeling van tieners (Agora, nu omgedoopt naar Try Out Teens). Met dit driejarige project onderzoekt Lasso nieuwe pistes om de brug te slaan tussen hoe tieners cultuur (willen) beleven en het bredere culturele veld in Brussel.

Lasso ondersteunt jeugd- en cultuurwerkers en leerkrachten door het stimuleren van netwerking, het begeleiden van samenwerkingstrajecten, het organiseren van vorming en het ontwikkelen van tools.

Tools ter ondersteuning

Lasso ontwikkelt tools ter ondersteuning van leerkrachten, jeugdwerkers, cultuurwerkers... om met tieners artistiek aan de slag te gaan:

  • Guidelines voor artistieke talentontwikkeling bij tieners: een verzameling van tips & tricks gebaseerd op gesprekken met professionals uit het Brusselse cultuur- en jeugdveld.
  • Een magazine (in voorbereiding) met good practices van piloottrajecten opgestart met het jeugdwerk en de cultuursector.
  • BabbelArt, een spel als gespreksmethodiek (in voorbereiding) om met tieners in gesprek te gaan over kunst en cultuur. Dit spel wordt ontwikkeld in samenwerking met De Aanstokerij.
  • Een mini-documentaire (in voorbereiding), ontwikkeld in samenwerking met vrijwilligers van MediaRaven, ter inspiratie.

Andere tools worden ontwikkeld afhankelijk van de vragen vanuit ons netwerk. Als je ideeën, vragen of suggesties hebt, contacteer stephanie.lemmens@lasso.be.

Trajectbegeleiding

Lasso initieert en ondersteunt trajecten waarbij een jeugdwerking of school in zee gaat met een cultuurhuis.

We treden op als matchmaker en brengen verschillende organisaties samen.

We documenteren deze trajecten zodat ze als good practices kunnen dienen voor andere samenwerkingen.

In het eerste projectjaar (2016) werden volgende samenwerkingen gelanceerd:

  • Tienerwerking Sint-Gillis en Mus-E Belgium: Karavane (een artistieke residentie in de publieke ruimte)
  • Ratatouille (D'Broej) en de Beursschouwbrug: focus op ontmoeting en kennismaking
  • Roodebeekcentrum en BEAM (JES): Flits en Flash (een stageweek rond film en fotografie).
  • Jeugdhuis De Branding en JHOB (Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel): focus op kennisdeling
  • Jeugdhuis Chambéry (D'Broej) en Jonge Helden (Poppunt): ça vient de chez nous (een minifestival rond muziek, dans en beeld)

Als je ook artistiek aan de slag wilt met tieners of je wilt jouw ervaring met ons delen, aarzel niet om ons te contacteren: stephanie.lemmens@lasso.be.


Vorming en inspiratie

We organiseren vormingen en inspiratiemomenten voor jeugd- en cultuurwerkers en geïnteresseerde leerkrachten waar we op verschillende manieren inzoomen op de artistieke talentontwikkeling van tieners.

Een eerstvolgende inspiratiemoment is gepland voor februari 2018. Hou de Lasso-agenda in het oog!

Vorige vormingen en inspiratiemomenten:


Meer info?

Wens je meer informatie over Try Out Teens?

Contacteer Stephanie Lemmens:

stephanie.lemmens@lasso.be

02 513 15 90 - 0488 813 778


Dit project wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid.