Het project 'Kinderen Baas' wil jeugdorganisaties (voor kinderen tot 12 jaar) en cultuurorganisaties met elkaar laten kennismaken en samen een traject laten afleggen om tot een gezamenlijke activiteit te komen. Participatie en innovatie staan hierin centraal. Als einddoel mogen de kinderen voor 1 dagje een cultuurhuis veroveren met hun speelse ideeën.

Een eerste editie vond plaats in het schooljaar 2016-2017 waar bij 5 duo's, cultuur- en jeugdorganisaties mee stapten in het experimenteel participatietraject 'Kinderen Baas'. In oktober 2017 starten we de tweede editie van het project.

Kinderen Baas is een initiatief van het sOnJa Platform en wordt gecoördineerd door JES en Lasso

Doelstellingen van het project

  • Brusselse kinderen leren cultuurhuizen kennen, de kinderen doen nieuwe ervaringen op.
  • Cultuurhuizen leren de 'Brusselse Ketjes' en hun leefwereld, wensen en noden kennen.
  • De stem van de kinderen staat centraal, creativiteit en emancipatie worden via een participatief proces mogelijk gemaakt.
  • Stimuleren van samenwerking tussen jeugd en cultuurpartners, streven naar duurzame samenwerkingsverbanden.

Trajecten 2017 - 2018

Herbeleef hier het startmoment 'Kinderen Baas' op 3 oktober 2017 @ Hallepoortmuseum

Criteria van het project

  • Partners kiezen voor een traject: Beide partners doorlopen samen een traject bestaande uit een voortraject en een activiteit. Partners kunnen ervoor kiezen om daar ook een na-traject aan te koppelen.
  • Partners kiezen voor participatie: De relatie tussen beide partners vertrekt vanuit een participatieve visie waarin de kinderen de kans krijgen om een bepaald niveau van participatie te behalen volgens de participatieladder.
  • Partners organiseren een openbaar toonmoment: Partners organiseren een activiteit (=een openbaar toonmoment) gericht naar een extern publiek. Ze kunnen zelf kiezen tot welk publiek zij zich richten.
  • Partners kiezen voor innovatie: Met dit project willen we organisaties aanmoedigen om 'out of the box' te denken. Beide partners pogen 'iets anders' te doen dan hun reguliere werking.

Wat vooraf ging

Vanuit het platform Sonja, dat gecoördineerd wordt door JES en waar Aximax en Lasso deel van uitmaken ontstond het idee voor dit project. In het najaar van 2015 hebben deze drie partners zich achter het idee geschaard en het project verder uitgewerkt. Van bij de start was het duidelijk dat dit project zo participatief mogelijk opgezet moest worden en dat we een platform moesten creëren waarbij jeugdorganisaties en cultuurorganisaties aan een traject kunnen starten vanuit een grote gelijkwaardigheid. Van daaruit werd er een werkgroep opgesteld die in het voorjaar van 2016 de krijtlijnen voor dit project heeft uitgetekend: de voorwaarden en criteria van het project, over welke vormen en mate van participatie er zijn en formuleerden we een aantal aandachtspunten voor de trajecten. In de zomer van 2016 werkten JES en Lasso een toolkit uit dat dient als inspiratie en ondersteuning voor de trajecten.

Er werd gekozen om het eerste projectjaar met de partners in zee te gaan die het voorbereidende traject hadden meegemaakt. Op 6 oktober werd het startmoment georganiseerd in Zinnema, hierbij was het de bedoeling om te komen tot partnerschappen. Een 12-tal organisaties namen deel aan deze activiteit en er zullen 5 trajecten opgestart worden. 5 duo's tekenen vanaf dan gezamenlijk hun traject uit.

Lasso en JES organiseerden in de loop van het najaar van 2016 en het voorjaar van 2017 een aantal terugkom- en intervisiemomenten, waarbij de verschillende partners van de verschillende trajecten elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen uitwisselen. Op 6 juni 2017 goten we alle ervaringen van het eerste projectjaar in een inspiratiedag. Het verslag lees je hier >>>

Trajecten 2016-2017

1/ D'Broej Ratatouille & Zinnema
De kinderwerking van Ratatouille wordt letterlijk voor één dag baas in Zinnema. Voorafgaand worden er een verkenningrondleiding georganiseerd, zijn er luistermomenten en bepalen de kinderen samen met Zinnema wat ze precies willen organiseren op woensdag 5 april!

2/ Roodebeekcentrum & Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
Een handleiding over het museum voor & door kinderen, dat is de opzet van het traject tussen het Roodebeekcentrum en KMSKB. Een groep kinderen krijgt de kans om alle facetten van het museum tijdens de krokusvakantie grondig te leren kennen. Hiermee wordt er in een vervolgatelier aan de slag gegaan, om te komen tot een soort (al-dan-niet-digitaal) handboekje voor groepen kinderen over wat een museum nu juist is.

3/ D'Broej Centrum West & GC De Zeyp
De jonge tieners van wmkj Centrum West krijgen inspraak in de programmatie van het Plazey festival. Vanaf januari wordt er in een nieuw opgestart atelier gewerkt rond allerlei facetten van het festival. Uitwisselingen met het gemeenschapscentrum en prospectie voor programmatie staan op het programma van het traject.

4/ IBO Stroomopwaarts & Bozar
Een aantal begeleiders van de ibo werden enorm geprikkeld door het 'Singin' Brussels project van Bozar. Deze begeleiders willen hun zangmicrobe graag doorgeven aan de groepen waar ze mee werken. De IBO sluit aan bij het project van Bozar, dat bestaat uit een aantal zangsessies voor de begeleiders, een aantal sessies met de kinderen en als slotakkoord een optreden met alle deelnemende groepen van het project in Bozar.

5/ IBO KIK en Gemeentelijke Bibliotheek Anderlecht
Kinderen Baas inspireerde IBO KIK om in gesprek te gaan met de gemeentelijke bibliotheek omtrent hun geplande verbouwingen. In het voorjaar 2017 wordt bekeken welke ateliers en methodieken kunnen worden ingezet op de mening van de Kik kinderen te bevragen.

Contactinfo

Wil je graag meer weten over dit project? Interesse om deel te nemen aan dit project?
Aarzel niet ons te contacteren!

Marijke Van Hassel, marijke.vanhassel@lasso.be 
Naomie Mawete Tuana, naomie.mawetetuana@lasso.be
T 02 513 15 90