Jeugd en Muziek Brussel en Lasso nodigen culturele actoren uit om samen na te denken over inclusief werken binnen de sector, met een specifieke focus op kinderen en jongeren met een beperking.

Heb je al initiatieven genomen om je aanbod of je werking toegankelijker of inclusiever te maken? Of heb je al samenwerkingen of projecten op poten gezet vóór of met een specifieke doelgroep van kinderen of jongeren met een beperking? Kom dan je ervaringen delen op  dinsdag 1 oktober 2019 , van 9u30 tot 12u30 in Buurthuis ZETTU, de Lork vzw, Artesiëstraat 15, 1000 Brussel.

Het opzet van deze brainstorm is in de eerste plaats om ervaringen uit te wisselen over toegankelijkheid en inclusie in jullie praktijk. Wat waren de successen en wat liep er moeilijk? Hoe kan je als culturele organisaties werken aan je inclusieve uitstraling? Hoe kan je aan partnerschappen bouwen met organisaties die werken met kinderen en jongeren met een beperking. Deze thema’s willen we graag met jullie aansnijden.

Tot slot willen we graag een aantal uitdagingen en acties benoemen waar de culturele sector de krachten kan bundelen om meer bruggen te slaan met organisaties voor kinderen en jongeren met een beperking.

Deze brainstorm vindt plaats in Buurthuis ZETTU, de vernieuwde locatie van De Lork vzw, zij begeleiden mensen met een beperking in wonen, werken en vrije tijd. We krijgen een toelichting over hun werking en vrijblijvend kan je deelnemen aan een rondleiding in het gebouw. 

Deze activiteit wordt georganiseerd naar aanleiding van het overleg ‘Buitengewoon Brussels’, een overleg over vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren met een beperking in Brussel, een initiatief van Groep Intro. Jeugd en Muziek Brussel en Lasso zijn actief lid van dit overleg.

Heb je interesse deel te nemen aan deze brainstorm, stuur dan een mailtje naar marijke.vanhassel@lasso.be


Praktische info

Wanneer?

Dinsdag 1 oktober 2019, van 9u30 tot 12U30 

Waar?

Buurthuis ZETTU, De Lork, Artesiëstraat 15, 1000 Brussel 

Deelnemen?

Stuur een mail naar marijke.vanhassel@lasso.be 

Prijs?

Gratis deelname