Jongeren, pubers, tieners, 12-plussers, … zijn zij geïnteresseerd in kunst en cultuur? Toch wel, blijkt uit heel wat inspirerende praktijkvoorbeelden uit Brussel en Vlaanderen. Tijdens de studiedag Do [Not] Disturb, op maandag 8 juni 2015 in Zinnema, delen we interessante inzichten, zetten we good practices in de kijker en gaan we dieper in op de vraag: hoe kunnen we beter inspelen op de culturele noden en vragen van jongeren en hoe kunnen we hen stimuleren in hun talentontwikkeling? Hierbij zetten we de twaalf- tot vijftienjarigen centraal, een groep die door velen als heel moeilijk bereikbaar wordt beschouwd.

Programma:

Na een korte verwelkoming starten we in het plenaire gedeelte met een bijdrage van Marij De Nys, die sinds november 2014 samen met Veerle Kerckhoven instaat voor de artistieke leiding van BRONKS. Ze zal het hebben over de manier waarop jongeren vandaag aangesproken worden door theater.
In het daaropvolgend panelgesprek schetsen Amber Vansintjan (Mooss), Dominque Collet (Kopergietery) en Lies Verhoeven (wmkj Chambéry) een caleidoscopisch beeld van jongeren en proberen we te achterhalen hoe we hen artistiek kunnen verleiden en begeleiden.
De rest van de voormiddag splitsen we op in vier deelsessies waarbij de deelnemers binnen hun gekozen deelsessie met twee inspirerende praktijkverhalen kunnen kennismaken. Daarbij staat het coachen en begeleiden van jongeren om actief in te zetten op kunst centraal.
Tijdens de middagbreak wordt er voldoende tijd voorzien om te kunnen netwerken met collega's uit verschillende sectoren.
In de namiddag is er keuze uit vijf workshops met diverse insteken: zo kan je ideeën opdoen om creatieve activiteiten voor jongeren te ontwerpen, horen welke meerwaarde er schuilt in een verrassende samenwerkingen of kan je je actieve kennis van jeugdcultuur aanscherpen.
Afsluiten doen we met een drink en live muziek.

Deelsessies voormiddag:

1) Voorbij de grenzen – over creatietrajecten met jongeren - VOLZET

Hoe neem je een diverse groep jongeren op sleeptouw doorheen een intensief artistiek creatieproces? Seppe Baeyens presenteerde onlangs in BRONKS zijn voorstelling Tornar, die hij onder de vleugels van Ultima Vez maakte met een intergenerationele cast van zowel niet-professionele als professionele dansers.
Dominique Collet van Kopergietery (Gent) werkte samen met Jo Timmins van Lyra Theatre uit Edinburgh (Schotland) aan een internationaal project dat uitmondde in de voorstelling Pigeon, waarbij acht kinderen tussen 10 en 18 jaar – vier uit Gent, vier uit Edinburgh – op het podium stonden.
Beide theatermakers vertellen over hun ervaringen, hoe zij aan de slag gingen met hun erg diverse groep, en hoe zij samen met de jongeren tot een fantastisch eindresultaat kwamen.
Met Dominique Collet (Kopergietery) en Seppe Baeyens (Ultima Vez)

2) Festival! – over artistieke coaching van jongeren

Je bent jong, getalenteerd en je wilt je artistiek ei kwijt. Bij wie kunnen die jongeren in Brussel terecht met hun vragen en onzekerheden? In deze sessie maken we kennis met twee projecten die jongeren begeleiden in hun artistieke groei en die uitmonden in een festival.
Zinnema organiseert thematische Skill City labs: jongeren kunnen zich bekwamen in dans, rap, DJ, singer-songwriting… en presenteren hun kunnen op een festival.
Tremplins asbl verenigt al dertig jaar uiteenlopend jong talent, brengt hen in contact met professionele kunstenaars en met elkaar. Het hoogtepunt is het Festival Bruxelles Babel, een multidisciplinair kunstenfestival voor jongeren tussen 12 en 21 jaar.
Deze sessie vindt deels plaats in het Frans.
Met Jan Wallyn (Zinnema) en Mehdi Beduin (Tremplins)

3) Samen sterk – hoe door krachtenbundeling betere artistieke resultaten neerzetten - VOLZET

Kunstbende Antwerpen stelde vast dat het vooral de typische blanke middenklasse jongeren uit het ASO en KSO zijn die vlot de weg naar hun wedstrijd vinden. Samen met Fameus, de Antwerpse broedplaats voor amateurkunsten, wilden ze via een initiatie- en coachingstraject met een aantal jeugdorganisaties en scholen daar iets aan doen, en probeerden ze op die manier jongeren van diverse origine warm te maken voor Kunstbende Antwerpen.
Ook Passerelle (een danseducatieve organisatie uit Kortrijk) is er zich van bewust dat ze een eenzijdig publiek bereikten met het open aanbod. In deze sessie getuigen beide organisaties over hun initiatieven om een diverser publiek te bereiken. Passerelle vertelt over de trajecten hedendaagse dans met leerlingen van de Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) en de nauwe samenwerking met stadsdiensten, jeugdwelzijnswerk en het onderwijs. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord.
Met Pol Coussement (Passerelle) en Justina Rudyte (deelnemer aan het OKAN-project), Caro Marnef en Wim Vervoort (Fameus)

4) Ik-jij-wij – over identiteit en interactie met de ander

Ik-Jij-Wij 'Over identiteit en interactie met de ander', is een reizende tentoonstelling en forum voor jongeren. Het werd gecreëerd door de kunsteducatieve vzw Rasa en toert in 2015 langs verschillende cultuurcentra in Vlaanderen en Brussel. Ik-Jij-Wij laat 10- tot 18-jarigen stilstaan bij wie we denken te zijn en nodigt uit om op zoek te gaan naar alle invloeden die onze identiteit mee vormen. Sien Verschaeren van Rasa licht de uitgangspunten en de filosofie van het project toe. Hilde De Pessemier haalde de expo naar de Brusselse gemeenschapscentra en vertelt hoe grootstedelijke jongeren in school- en vrijetijdsverband ermee omgingen.
Met Sien Verschaeren (RASA) en Hilde De Pessemier (cultuurfunctionaris regio Noord Brussel - GC De Kriekelaar - GC De Linde - GC Everna - GC Ten Noey)


Workshops namiddag:

1) Skill City Practice - workshop Freestyle en DJ

Zinnema biedt jongeren volop de kans om hun urban talents te ontwikkelen. Tijdens deze actieve sessie kunnen de deelnemers ondervinden hoe het gesteld staat met hun urban talent. Onder de deskundige begeleiding van Isis Vansteersthem krijg je de smaak van freestyle dance te pakken. Yani Vandermot neemt je mee achter zijn DJ-booth voor een intro-snelcursus mixen en masteren. De deelnemers kunnen zo actief beleven wat jongeren boeit.

2) Digital Storytelling Practice - mediawijsheid en jongeren

BEAM is de multimedia-afdeling van JES Brussel en heeft al jaren ervaring in de kunst van het digitaal verhalen vertellen. In deze workshop vernemen de deelnemers meer over hun ervaringen en manier van werken rond mediawijsheid en jongeren. Bram Allegaert en Lennert Mottar vertellen hoe ze bij BEAM een aantal heel eigen methodieken ontwikkelden rond digital storytelling, participatie van jongeren in de publieke ruimte (Lomap) en Game-design. Telkens met een focus op identiteit en zelfexpressie.


3) 'k Vraag het aan - over afstemming tussen cultuur en jeugd - VOLZET

Hoe kunnen we over sectoren heen een aanbod creëren dat écht tegemoetkomt aan de culturele behoeften van jongeren? Samen met Sarah Storme (vormingswerker JES Brussel) gaan we op zoek naar die zaken die ervoor zorgen dat je aanbod voor jongeren ook echt aanslaat, en leggen onze expertise samen om tot meer inzicht en concrete tips te komen.


4) Puber Ludens - over speelse artistieke activiteiten - VOLZET

BAZART is de kunstjeugdbeweging van Mooss. In verschillende steden komen wekelijks groepen kinderen en tieners samen voor activiteiten rond, in, onder en over kunst en erfgoed. De stad is daarbij de uitvalsbasis en inspiratiebron. Maar hoe zet je cultuuractiviteiten op die een groep 12-jarigen aanspreken en ook echt aanzetten tot creativiteit? Met andere woorden, hoe match je de speldoelen met de artistieke doelen? Tijdens deze workshop, onder leiding van Amber Vansintjan (coördinator BAZART) gaan we op zoek naar antwoorden op die vragen.


5) Urban bib - over bibliotheekgebruik, leesgedrag en informatiegeletterdheid

Tijdens deze workshop gaan de deelnemers op pad naar de Openbare bibliotheek van Anderlecht. Daar worden ze rondgeleid en vernemen ze alles over het bibliotheekgebruik van jongeren in Anderlecht. Verder licht Muntpunt, de belevingsbibliotheek uit hartje Brussel, toe wat zij verstaan onder een urban bib en hoe alle Brusselse bibliotheken sleutelen aan de mediawijsheid van jongeren. Ten slotte toetst Hannes Vanhaverbeke van Locus de praktijk aan enkele cijfers over bibliotheek- en mediagebruik van jongeren.


! Duid hieronder aan welke deelsessie (VM) en workshop (NM) je wil volgen (één per dagdeel) !

Praktische info

Wanneer?

Maandag 8 juni 2015, van 10u tot 16u30. Onthaal vanaf 9u30.

Waar?

Zinnema, Veeweidestraat 24 - 1070 Brussel

Deelnemen?

Deze studiedag richt zich tot een breed publiek van jeugdwerkers, leerkrachten, artistieke docenten en coaches, kunstenaars, publiekswerkers… zowel uit Brussel als daarbuiten.

Prijs?

Deelnemen kost 20 euro (inclusief catering), en kan uitsluitend voor het volledige programma. Inschrijven is verplicht via het formulier dat je onderaan deze pagina vindt.

Taal?

Nederlands (behalve deelsessie 2 in de voormiddag, die deels in het Frans zal verlopen)