Pour la version française, cliquez ici.

Deze activiteit is voorbij. Het verslag lees je hier.

De Think & Act's worden georganiseerd in het kader van Move It Kanal het stadsproject (2015-2021) over cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone. Lasso wil, samen met alle projectpartners, hierrond meer samenwerking tussen organisaties uit diverse sectoren en gemeenschappen stimuleren.

Uit het onderzoek naar cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse kanaalzone, gevoerd in 2016-2017 in samenwerking met de Erasmushogeschool Brussel en de vele netwerkgesprekken in de Brusselse cultuur, onderwijs- en jeugdsector, bleek dat er vanuit jongeren en het Brusselse jeugdwerk een duidelijke vraag leeft naar het organiseren van meer evenementen voor en/of door jongeren.

Tijdens Think & Act #1 willen we jeugdwerkers, organisatoren van verschillende (jongeren)festivals, cultuurwerkers en andere spelers op dit samenbrengen rond dit thema. Uitwisseling van gedachten, een idee krijgen van wat reeds op Brusselse bodem gebeurt, inspiratie opdoen, ideeën op elkaar afstemmen, enz. zijn maar een paar van de mogelijke resultaten en engagementen die hieruit kunnen voortvloeien.

Praktische info

Wanneer?

Deze activiteit is voorbij.
Het verslag vind je hier.