Pour la version française, cliquez ici.

Deze activiteit is voorbij. Het verslag lees je hier.

De Think & Acts vinden plaats in het kader van Move It Kanal, een stadsproject (2015-2021) over cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone. Lasso wil, samen met alle projectpartners, hierrond meer samenwerking tussen organisaties uit diverse sectoren en gemeenschappen stimuleren.

fotos: Atelier-photo / MCCS Brussel

Uit het onderzoek naar cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone, gevoerd in 2016-2017 in samenwerking met de Erasmushogeschool Brussel, en netwerkgesprekken in de Brusselse cultuur-, onderwijs- en jeugdsector, bleek dat jongeren zich graag een plek toe-eigenen. Dit gebeurt zowel binnen 'hun eigen plek', nl. de bestaande jeugdwerkingen en scholen, als op semi-openbare plekken (in casu de cultuurhuizen) en in de openbare ruimte.

Dit toe-eigenen gaat niet enkel over de (inrichting van de) fysieke ruimte maar houdt ook een medezeggenschap in over de inhoud van activiteiten in die ruimte, eerder de mentale ruimte dus.

Tijdens Think & Act #2 willen we jeugd- en cultuurwerkers, leerkrachten en andere spelers rond dit thema samenbrengen om dieper in te gaan op de verschillende facetten van mentale ruimte creëren en hoe dit concreet vertaald kan worden naar de Brusselse praktijk.

Programma

10u: Aankomst en verwelkoming

10u15: Blik op het thema vanuit de onderzoeksresultaten (Wim De Pauw, Erasmushogeschool Brussel)

10u30: Korte presentatie van enkele (Brusselse en andere) praktijken

10u45: Brainstorm

12u30: Lunch

13u00: Einde

Meer weten? Contacteer ons via ine.vos@lasso.be.

Praktische info

Wanneer?

Woensdagvoormiddag 29 november 2017 tussen 10u en 13u.

Lunch inbegrepen.

Waar?

Contacteer Ine Vos voor meer info op ine.vos@lasso.be

Prijs?

gratis

Taal?

Nederlands en Frans