Heel wat kunstenorganisaties beschouwen de Brusselse diversiteit en hoe daarmee wordt omgegaan als een prioritair thema, zowel voor de eigen werking als voor het geheel van de sector. In samenwerking met Lasso ontwikkelden het Brussels Kunstenoverleg en het Réseau des Arts à Bruxelles daarom een actielijn onder de naam Interact, waarmee ze aandacht willen besteden aan interculturaliseringsprocessen in de culturele sector, zowel voor publiekswerking, personeelsbeleid als programmatie.

Uit deze actielijn ontstond een reeks artikelen, getiteld Cahiers - Interact, waarmee Lasso en BKO/RAB de reflecties en acties van de Brusselse kunstensector onder de aandacht willen brengen, en nieuwe pistes willen aanreiken voor de toekomst.

Cahier - Interact # 9: Cultuur au pouvoir - de sociale rol van kunst en cultuur

Dit Cahier 9 is een resultaat en verslag van de studiedag "Cultuur au pouvoir, over de sociale rol van kunst en cultuur" op 26 november 2015, georganiseerd door Lasso, RAB/BKO, Article 27 Bruxelles, Cultuurcentrum Brussel en Concertation des Centres Culturels bruxellois in het OCMW van Sint-Gillis. Verschillende teksten en thema's die op die dag aan bod kwamen, brengen we hier samen. Katrien Brys maakte een verslag van de studiedag 'Cultuur au pouvoir'. Anja van Roy en Laurence Adam, coordinatrices van Lasso en Article 27 Bruxelles, sloten de studiedag af met een warme oproep om publiekswerking serieus te nemen en op hetzelfde niveau te plaatsen als de zakelijke en artistieke werking. Vervolgens zoomen we in op een succesvol praktijkvoorbeeld namelijk het sociaal-artistiek theatergezelschap Forsiti'A. Bij de zoektocht naar gepast beeldmateriaal die een link slaan naar het thema van dit Cahier, kwamen we al snel bij fotograaf Vincent Beeckman terecht. In een (ingekorte) tekst van Alexander Vander Stichele voor FARO gaan we dieper in op de werkwijze en filosofie van Beeckman. We sluiten het Cahier af met een oproep van Laurence Adam van Article 27 Bruxelles, een echt manifesto dat ons eraan herinnert dat cultuur een recht is voor allen. Wij, als culturele sector, moeten erop toezien dat dit recht wordt bewaard en dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van cultuur en kunst! Samen op zoek naar de plaats en de rol van cultuur in de strijd tegen armoede, in de zoektocht naar diversiteit en het vormgeven van een samenleving die menselijker, hechter en eerlijker is.

Download het artikel hier >>>

Cahier - Interact # 8: De kunst van het ontmoeten. Over participatieve, culturele projecten in Brussel

Zonder publiek geen kunst of cultuur. Zoveel mogelijk mensen laten meegenieten of actief betrekken bij het Brusselse culturele aanbod, dat is wat de meeste culturele instellingen graag willen. En dan liefst zo'n divers mogelijk publiek. De meeste actoren zoeken naar allerlei manieren om dat te verwezenlijken. Veel van die initiatieven vallen onder de noemers 'participatie' en 'cultuurbemiddeling'. Daarover gaat dit Lasso/BKO/RAB Cahier - Interact #8.

In dit Cahier laten we vier initiatieven aan het woord die elk op hun manier de link leggen tussen de wereld van de kunsten en het brede socioculturele veld in Brussel: Zinneke parade, Gemeente Evere, Gemeente Vorst, Arts&Alpha. Vier verschillende verhalen, allen met eenzelfde boodschap: zorg dat het een échte participatie is. De deelnemers en partners moeten integraal deel uitmaken van het project. Hilde De Visscher van Vorst onderstreept het belang van bottomup initiatieven en Arts & Alpha huivert voor schijnparticipatie. Zinneke spreekt van participatieve creatie en L'Entrela' heeft het over participatie au sérieux nemen.

Download het artikel hier >>>

Cahier - Interact # 7: Vrijwillig divers. Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers in Brusselse culturele organisaties

Brusselse culturele organisaties doen vaak een beroep op vrijwilligers. Dit BKO/RAB Cahier – Interact # 7 plaatst het vrijwilligersbeleid in het breder kader van diversiteit, een belangrijk thema binnen de werking van BKO/RAB. Vertrekkend van de resultaten van een bevraging bij de leden van BKO/RAB over hun vrijwilligersbeleid, is dit Cahier – Interact opgebouwd uit een theoretische analyse van een goed vrijwilligersbeleid, aangevuld met inspirerende praktijkvoorbeelden en nuttige tips & tricks om tot een evenwichtige en diverse vrijwilligersploeg te komen.
De praktijkvoorbeelden die uitgewerkt worden gaan over de vrijwilligerswerking van het Kunstenfestivaldesarts, de cultuurraad van het Centre Culturel Le Fourquet, de samenwerking tussen Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel, het festival Brosella Folk & Jazz dat zo goed als volledig gedragen wordt door vrijwilligers en Vk Concerts dat jongeren uit de buurt een kans geeft om als veiligheidsagent deel uit te maken van de organisatie.

Download het artikel hier >>>

Cahier - Interact # 6: Kunstenaars maken de stad. Artistieke praktijken in Brussel

Na eerdere Cahiers - Interact over onder andere personeelsbeleid en publiekswerking, gaat in Cahier # 6 alle aandacht naar de kunstenaars in Brussel. We vroegen aan journaliste Julie Rodeyns om een aantal interviews af te nemen met verschillende kunstenaars die in hun werk een centrale plaats geven aan de Brusselse stedelijke realiteit. Ze sprak met Emilio Lopez Menchero, Jamal Boukhriss, Einat Tuchmann, Willy Thomas, Séverine Janssen, Els Opsomer, Anna Rispoli, Heike Langsdorf, het collectief Groupenfonction en ging mee guerillabreien met 'Yarn Bombing Bruxelles'.

Download het artikel hier >>>

Cahier - Interact # 5: Cultuurbeleid in Brussel: een caleidoscoop

Het vijfde Cahier - Interact probeert inzicht te geven in de manier waarop het cultuurbeleid gestructureerd is in de Vlaamse en Franse Gemeenschap.
We openen het Cahier - Interact met een overzicht van de verschillende niveaus die bevoegdheden voor Cultuur hebben. Daarna legt Laurence Jenard (ex-directrice Recyclart en voorzitster RAB) uit hoe een multidisciplinaire organisatie als Recyclart omgaat met de verschillende niveaus die in Brussel bevoegdheden rond cultuur hebben. In het artikel Cultuurpolitieke structuren en regelgeving in Vlaanderen en de Franse Gemeenschap, focussen we op het cultuurbeleid in de Vlaamse en Franse Gemeenschap, de manieren waarop ze gestructureerd zijn, en de gevolgen die die structuren hebben in Brussel. Het Cahier wordt afgesloten met een beschouwend interview met Ruth Collier en Ilke Adam, die vanuit hun eigen achtergrond een goed zicht hebben op het cultuurbeleid, het beleid rond interculturaliteit, diversiteit en participatie.

Download het artikel hier >>>

Cahier - Interact # 4: Diversiteit werkt. Over initiatieven die diversiteit brengen in de Brusselse culturele sector.

In het vierde Cahier - Interact staat de samenwerking tussen de culturele sector en de sector van de werkgelegenheid centraal.
Het Cahier opent met een beschouwende inleiding van Mark Trullemans (Coördinator Cel diversiteit, Actiris), waarin hij een stand van zaken opmaakt van de stappen die tot op heden ondernomen zijn tot het diverser maken van het personeelsbestand.
Daarna volgen vier praktijkvoorbeelden van organisaties die elk op hun manier de culturele sector aanwenden om werkzoekenden toe te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. De Pianofabriek richt al jaren lang een opleiding tot assistent-podiumtechnicus in, en heeft daar ook specifieke aandacht voor niet-Nederlandstaligen. De Régie Mobile pour la Culture is een tewerkstellingsprogramma die werkzoekenden de mogelijkheid biedt twee jaar lang praktijkervaring op te doen in de technische ploeg van een culturele instelling. Recyclart werkt op een soortgelijke manier, maar gaat breder dan enkel de culturele sector door werkzoekenden een job in de keuken, de bar, de schrijnwerkerij, de metaalwerkplaats en het gebouwbeheer aan te bieden. ART2WORK ten slotte, wil jonge werkzoekenden via korte opdrachten in culturele instellingen laten inzien wat van hen verwacht wordt op de arbeidsmarkt.

Download het artikel hier >>>

Cahier - Interact # 3:Bemiddeling, plaats voor cultuur. Cultuurbemiddeling in beweging: context en uitdagingen

Het derde deel van onze online publicatiereeks Cahiers - Interact staat helemaal in het teken van cultuurbemiddeling in de Franse Gemeenschap. Sabine de Ville, voorzitster van Culture et Démocratie en consultant op het terrein, geeft haar visie op bemiddeling. Ze doet dat in een veelomvattend artikel waarin ze antwoorden zoekt op vaakgestelde vragen over cultuurbemiddeling en over hoe cultuurinstellingen omgaan met hun publiek.
Het artikel wil een grondige reflectie zijn die wijd verspreid kan worden, over de gemeenschaps- en sectorgrenzen heen.

Download het artikel hier >>>

Cahier - Interact # 2: Until I find you. Over kunst- en cultuurparticipatie van nieuwkomers in Brussel

In het tweede deel van de reeks Cahiers - Interact focussen we op de manier waarop kunst en cultuur worden ingezet bij de integratie van nieuwkomers in Brussel.
We beginnen het Cahier met een historische schets van de na-oorlogse migratie in Brussel door Hans Vandecandelaere. Daarna lichten we een aantal praktijkvoorbeelden uit over de link tussen cultuur en integratie. Zo hebben we Sarah Reader Harris geïnterviewd, die poëzieworkshops leidt in het Klein Kasteeltje, en Petra Broeders, die de samenwerking tussen literatuurhuis Passa Porta en het Klein Kasteeltje toelicht. Daarnaast hadden we een gesprek met Els Rochette, de coördinator van Globe Aroma, over de werking van haar organisatie. Als afsluiter beschrijft Laurent Ska, medewerker Atelier 210, het creatieproces van de theatervoorstelling 'Le Mouton et la Baleine'. Doorheen het volledige Cahier weven we het verhaal van Paul Kamisy, audiovisuele kunstenaar van Congolese afkomst die in Brussel woont en werkt.

Download het artikel hier >>>

Cahier - Interact # 1: Actie en reactie rond diversiteit en interculturaliteit in de Brusselse kunstensector

Gedurende twee jaar legden de leden van BKO en RAB een intensief parcours af met als doel de aanbevelingen in het Cultuurplan voor Brussel om te zetten in concrete acties. Eén van de vier werkgroepen – de Werkgroep Interculturaliteit – focuste op het hoofdstuk Brussel, Intercultureel uit het Cultuurplan en werkte acties uit rond publiekswerking, programmatie en personeelsbeleid.
De geleverde inspanningen van de Werkgroep Interculturaliteit resulteerden in een leerrijk verhaal, dat BKO/RAB graag willen delen met de leden van de netwerken en andere (culturele) actoren in Brussel en er buiten.
Deze publicatie vormt het eindpunt van de Werkgroep Interculturaliteit maar is tegelijk een nieuwe start voor de verdere werking van BKO/RAB rond de Brusselse diversiteit.

Download het artikel hier >>>