Het cultuurbeleid in Brussel en bijgevolg ook het beleid rond cultuurparticipatie en kunsteducatie bestaat uit een lappendeken van referentiekaders en beleidslijnen gehanteerd en/of geformuleerd door verschillende overheden: de Brusselse gemeenten en de stad Brussel, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Commission Communautaire française, Vlaamse overheid, Franse Gemeenschap, de federale Belgische overheid enz….
Lasso werkt op regelmatige basis samen met BKO/RAB voor de digitale publicatiereeks Cahiers - Interact.
In het vijfde nummer van wordt dieper ingegaan op het cultuurbeleid in Brussel en hoe de Brusselse culturele sector omspringt met de complexe bestuurlijke context waarin ze ingebed zit.
Bij 'Inspiratie en documentatie' vind je op onze website ook nog de beleidsteksten relevant voor cultuurparticipatie en kunsteducatie in Brussel.

Het artikel Cahier - Interact # 5: Cultuurbeleid in Brussel: een caleidoscoop kan je hier downloaden >>>