Brussels Kunstenoverleg (BKO) werkt zeer intensief samen met haar Franstalige zusterorganisatie Réseau des Arts à Bruxelles (RAB). RAB en BKO zorgen er samen voor dat het thema van cultuurparticipatie en kunsteducatie regelmatig op hun activiteitenkalender staat. Lasso werkt met BKO/RAB samen rond studiedagen, vormingen en ook concreet rond projecten. Zo ondersteunen RAB/BKO mee het Europese project Move It Kanal dat Lasso samen met JES vzw, D'broej en Erasmushogeschool Brussel de komende jaren zal ontplooien in de Brusselse kanaalzone.

Sinds een aantal jaren zorgt Lasso ook voor uitwisseling met onze Franstalige collega's van Article 27 Bruxelles. Article 27 Bruxelles wil via haar werking de cultuurparticipatie bevorderen van iedereen die in Brussel in een moeilijke sociaal-economische situatie leeft. De coördinatoren van Article 27 Bruxelles en Lasso geven regelmatig samen presentaties aan internationale delegaties, er worden ontmoetingsmomenten voor Brusselse cultuurwerkers uit beiden gemeenschappen georganiseerd en er wordt ook samengewerkt rond vorming en studiedagen. Onze gemeenschappelijke activiteiten vind je terug in onze agenda (en in het archief hiervan). Meer info: www.article27.be/bruxelles

Ook met Culture et Démocratie heeft Lasso een goede band. Culture et Démocratie is een platform voor reflectie, observatie, uitwisseling en sensibilisering rond cultuur en haar rol binnen een democratie. Sabine de Ville, voorzitster van Culture et Démocratie schreef op vraag van RAB/BKO en Lasso een uitgebreid artikel over cultuurbemiddeling in de Franse Gemeenschap dat verschenen is in het digitale Cahier InterAct # 3. Lasso werkt met Culture et Démocratie ook regelmatig samen rond studiedagen en netwerkmomenten. Onze gemeenschappelijke activiteiten vind je terug in onze agenda (en in het archief hiervan). Meer info: www.cultureetdemocratie.be

Het artikel Cahier - Interact # 3: Bemiddeling, plaats voor cultuur. Cultuurbemiddeling in beweging: context en uitdagingen kan je hier downloaden >>>