Artikel | Textiel & Ambacht, over culturen en grenzen heen

Een naaiatelier van Femma Quartier, een socio-culturele vrouwen-vereniging, verdiepte zich in het textielambacht van de Inca's. In het kader van de tentoonstelling 'Inca Dress Code' in  het KMKG werd een interessante uitwisseling gecreëerd over traditionele en hedendaagse textieltechnieken en hoe die van generatie op generatie doorgegeven worden.
Aan het woord: Klara Herremans,  dienst publiek KMKG en R'Himo Assecoum, educatief medewerkster Femma Quartier. 

6 tips van Klara en R'Himo voor een geslaagde samenwerking

  1. Blijf op de hoogte van wat er leeft in de grootstad en welke culturele evenementen er  doorgaan en welke organisaties er actief zijn. Sla geen netwerkmoment over!
  2. Elk idee is het waard om af te toetsen en om het te proberen op poten te zetten.
  3. Spreek personen (groepstrekkers) aan die anderen kunnen motiveren om deel te nemen aan het project.
  4. Betrek zoveel mogelijk de deelnemers zelf tijdens de voorbereiding, verloop en evaluatie van het project.
  5. Zet de rijkdom aan talenten en de creativiteit van de deelnemers op het voorplan en leg zoveel mogelijk linken tussen de passie van de deelnemers en het project.
  6. Vermijd éénrichtingsverkeer. Zorg voor een actieve betrokkenheid bij de deelnemers, zowel bij de inhoudelijke als bij de meer praktische kant. Voorzie ruimte om talenten, kennis en creativiteit te kunnen delen met anderen. 

Het volledige artikel kan je rechts bovenaan downloaden.