Bibnet, Locus | Inspiratiegids digitale publiekswerking

Bibnet en Locus maakten samen een inspiratiegids over digitale publiekswerking voor bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra.

Een hedendaagse bibliotheek wil daar zijn waar haar publiek is. Als gebruikers steeds meer online gaan zoeken en aanwezig zijn op sociale netwerksites, dan kan je niet anders dan er voor zorgen dat je bibliotheek prominent aanwezig is op internet. Interactieve tools worden een verlengstuk van fysieke communicatie- en publiekskanalen.

Deze inspiratiegids met bijbehorende checklist wil je helpen werk te maken van digitale publiekswerking, op die terreinen waar jouw bibliotheek wil of kan inzetten. Je leert er verschillende vormen van digitale publiekswerking kennen, krijgt nuttige tips voor kleine of grotere acties, en kan je laten inspireren door praktijkvoorbeelden van collega-bibliotheken.

Bekijk online de inspiratiegids 'digitale publiekswerking' >>>