BKO/RAB, VTi & Demos | 'In nesten. Over talentontwikkeling en interculturaliteit in de podiumkunsten'

Vlaanderen heeft een dynamisch podiumkunstenlandschap dat sinds lang hoge toppen scheert. Het kunstonderwijs en de cultuureducatie liggen mee aan de basis van dit succes. Maar er is meer. Heel wat organisaties en initiatieven - klein en groot - nemen jong talent onder hun hoede. De kwaliteitseisen zijn afgemeten, het veld strak gestructureerd en kansen vaak netwerkgebonden.
Hoe garandeert de continue in- en doorstroom van jonge makers de groei van een hoogwaardig, vernieuwend en vooral veelzijdig kunstenlandschap? Deze vraag stelt zich nog scherper als het gaat om talent van etnisch-cultureel diverse origine. Want ondanks alle aandacht voor interculturaliteit in het cultuurbeleid blijft het podiumlandschap in Vlaanderen opvallend wit gekleurd.

Vlaams Theater Instituut, Dēmos, Brussels Kunstenoverleg en Réseau des Arts à Bruxelles startten medio 2012 een intensief onderzoek naar talentontwikkeling van jong (divers) kunstzinnig talent. We bevroegen zestien organisaties (waaronder voor Brussel Brocoli Théâtre, Espace Magh, Lezarts Urbains, Recyclart en Workspace Brussels), die we indeelden in twee types. Aan de ene kant 'broedplaatsen' die vanuit de kunsten-, jeugd- of welzijnssector werken aan artistieke ontwikkeling van jongeren. En aan de andere kant 'werkplaatsen' die (jonge) professionele kunstenaars begeleiden en ondersteunen in de uitbouw van hun artistiek traject. In deze publicatie lees je welke dynamieken spelen op het vlak van instroom, aanbod en doorstroom in deze twee contexten. En wat we hieruit kunnen lezen wanneer we een beter uitgebouwd netwerk van talentwontwikkeling en een meer divers podiumlandschap ambiëren.

De Publicatie In Nesten. Over talentontwikkeling en interculturaliteit in de podiumkunsten kost € 15.