Canon Cultuurcel | Cultuur in de spiegel - Cultureel bewustzijn

Het onderzoek "Cultuur in de Spiegel - Vlaanderen" heeft als doel het ontwikkelen van een referentiekader voor geïntegreerde cultuureducatie. Dit referentiekader moet o.m. tegemoet komen aan zogenaamde curriculaire discontinuïteit die vandaag in het onderwijs bestaat met betrekking tot cultuureducatie. Het onderzoek tracht ook een duidelijk antwoord te geven op de vraag wat cultuur nu eigenlijk is en wat het belang ervan is voor het onderwijs.

Deze video belicht hoe het cultureel bewustzijn kan aangescherpt worden in de lessen door het stimuleren van 4 culturele vaardigheden.