De Batterie | Brussel aan zee

De Batterie is een relatief jonge kunsteducatieve organisatie die sinds een drietal jaar via langdurige en intensieve trajecten kinderen en jongeren warm wil maken voor kunst en hen in verbinding wil brengen met elkaar. Het accent ligt op kunstbeleving en de confrontatie met de meest diverse kunstbewegingen en culturen. Verbinden is een sleutelbegrip in de werking van de Batterie. Want in de artistieke trajecten wordt er naar gestreefd om jonge mensen en kunstenaars aan elkaar te koppelen maar ook om steden of sectoren met elkaar te verbinden. Bij dit alles is er specifiek aandacht voor kwetsbare personen.

In het traject 'Brussel aan zee' werd een klas uit schaarbeek verbonden met een klas uit Oostende. Kinderen brachten hun stad grafisch in kaart aan de hand van betekenisvolle plekken en leidden elkaar rond.

Lees hieronder de online doorbladerbare versie of download het artikel rechtsbovenaan.