EHB & Lasso | Praktijkverhalen | Van Bach tot beats

In het kader van het Move It Kanal project, organiseerde Lasso een eerste Think & Act rond het thema jongerenfestivals. Een dertigtal jongeren, jeugd- en cultuurwerkers verzamelden in gemeenschapscentrum Vaartkapoen te Molenbeek op 22 november om van gedachten te wisselen. De Think & Act was een warme uitnodiging om te dromen, de verbeelding te laten werken en out of the box te denken. De resultaten van deze brainstorm worden meegenomen in de eerste pilootprojecten, die opgestart worden in het voorjaar 2018. Tijdens de brainstorm werden drie praktijkvoorbeelden van Brusselse jongerenfestivals voorgesteld: Ride x rap festival, Festival Des Blocs en Ça vient de chez nous.

Lees het volledige artikel van Wim De Pauw.