Flora vzw | Cocreatie met kwetsbare groepen. Focus op Cultuur en Vrije Tijd

Deze publicatie werd ontwikkeld vanuit een samenwerking binnen Flora vzw. Flora vzw is een expertisenetwerk dat op participatieve wijze kennis, projecten en acties ontwikkelt rond gender, sociaal duurzame economie en kansarmoede. Flora stelt daarbij de maatschappelijke structuren zelf in vraag en onderzoekt hoe die structuren ongelijkheid in stand houden.

In deze publicatie lopen cultuur en vrije tijd als een rode draad doorheen het verhaal. Flora vzw bekijkt op welke manier beleidsdomein cultuur hier een rol in kan spelen. Cultuur en vrije tijd zien we daarbij enerzijds als voorwaarden voor een menswaardig leven en als een domein waarvan kwetsbare groepen worden uitgesloten. Anderzijds zijn cultuur, gemeenschap en vrije tijd net noodzakelijke hefbomen om collectieve initiatieven van onderuit mogelijk te maken. En in deze tegenstrijdigheid schuilt net de moeilijkheid voor kwetsbare groepen om mee sociale innovatie te kunnen initiëren en deel uit te maken van een cocreatief beleid.

De kennis werd opgebouwd samen met de groepen, via cocreatief onderzoek. Deze publicatie biedt een eerste schets voor cocreatief beleid, en zet de grote lijnen uit. In de hoop dat dit in de toekomst verder verfijnd kan worden, door zoveel mogelijk betrokken actoren. Met deze publicatie wil Flora vzw alvast een bijdrage te leveren aan de kennis rond sociale innovatie (door cocreatief beleid) en de rol die cultuur daarin kan spelen.

De publicatie kan je hier downloaden >>>