Lasso | Dossier | Toegankelijkheid en inclusie in de culturele sector

In dit dossier bundelen we een overzicht van artikels, ondersteunende tools & organisaties om in je werking aandacht te hebben voor inclusie en toegankelijkheid.

LEESVOER

Lasso | Cultuur Inclusief - praktijkwerkers in dialoog (2017)
Lasso verzamelde een aantal mensen om het gesprek aan te gaan over toegankelijkheid van het Brusselse culturele aanbod. Aan het woord: Cem Aydogan, inclusiemedewerker van Cultureghem en ervaringsdeskundige; Sandrine Cornette, medewerkster Groep INTRO en Yorik Eenens, ervaringsdeskundige en lid van de kerngroep van HandiKNAP; Hilde Peeters, publiekswerker van het Kaaitheater en Anne Watthee, publiekswerker van het Kunstenfestivaldesarts. Lees hier het volledige artikel >>>

Kaaitheater | Artikel | Eerst zien en dan geloven (2017)
Heb je een visuele beperking en denk je daarom dat dansvoorstellingen helemaal niet voor jou zijn weggelegd? Dan heb je het gelukkig mis! Het Kaaitheater zoekt naar manieren om de esthetische ervaring van dans ook toegankelijk te maken voor mensen die blind of slechtziend zijn. Piet Devos — blind sinds zijn vijfde ­— voelde, hoorde en beleefde verschillende soorten dans en vertelt ons over zijn ervaringen: "Ik denk dat dans vooral voor blinden en slechtzienden een echte ontdekkingstocht kan zijn." Lees hier het artikel >>>

Demos | Voor het voetlicht. Naar een breed toegankelijk podiumlandschap voor personen met een beperking. (2017) Onder de noemer Podium*Ops volgde Dēmos gericht de rol en de plaats van mensen met een beperking in de Vlaamse en Brusselse podiumkunsten. Vier jaar lang brachten we mensen samen rond dit thema. De decennialange focus op cultuurparticipatie en inclusie heeft Vlaanderen geen windeieren gelegd. We ontdekten de kiem voor een breed toegankelijk kunstenlandschap voor mensen met een beperking. Maar we missen nog schakels om hun artistiek potentieel een volwaardige plek te geven. Meer info >>>

Lasso | Publieksbemiddeling op maat van personen met een mentale beperking
Dat het Brusselse Muziekinstrumentenmuseum een tot de verbeelding sprekende plaats is, zal nog weinigen verbazen. Wat minder is geweten, is dat het mim een doordacht beleid voert op maat van personen met een mentale beperking. Zoals vaak wel het geval is, beperkt het museum zich daarbij niet tot de vragen over fysieke toegankelijkheid. Lees hier het volledige artikel >>>

ONDERSTEUNENDE TOOLS & ORGANISATIES

Inter.vlaanderen
Op 1 mei 2015 werd gingen Intro vzw, Ato vzw, Toegankelijkheidsbureau vzw, Enter vzw en Westkans vzw
samen verder onder de naam Inter. Met deze samenwerking wil Inter de interactie tussen mens en omgeving verbeteren. Wat we voordien als aparte entiteiten deden, doen we voortaan nog beter samen. Alle informatie over Inter, de dienstverlening en het aanbod vind je op www.inter.vlaanderen

Eén van de tools die het Toegankelijkheidsbureau ontwikkeld heeft is een databank met informatie over de toegankelijkheid van publieke gebouwen: www.toevla.be

EU disabilitycard | Een kaart om toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te vergemakkelijken. (2017)

De European Disability Card (EDC) wil de toegankelijkheid voor personen met een handicap en hun inclusie in de maatschappij bevorderen. Het project willigt een vraag in van personen met een handicap en de verenigingen van personen met een handicap. Het ligt in de lijn van een initiatief van de Europese Commissie, die de opstart van de kaart gecofinancierd heeft. Organisatoren van cultuur-, sport-, of vrijetijdsactiviteiten kunnen ervoor kiezen om de kaart te accepteren. Je moet hiervoor aan een aantal voorwaarden van dienstverlening voldoen. Meer info om je als organisatie in te schrijven in dit project vind je hier >>>

Konekt | Campagne | INCLUSIEVR - maak je vereniging in 3 stappen inclusiever

Mensen met een beperking ervaren heel wat drempels, ook binnen het verenigingsleven. Het is voor hen niet vanzelfsprekend om zich aan te sluiten bij reguliere verenigingen. Konekt wil met deze campagne de aandacht vestigen op dat probleem. Er zijn zeker al enkele goede voorbeelden, maar laat ons hopen dat meer en meer verenigingen in Vlaanderen een stap zullen zetten naar een inclusieve werking.

www.visualmundi.com
Visual Mundi is een digitale tool ontwikkeld door Fédération Francophone des Sourds de Belgique die aandachtspunten en tips formuleert om verschillende soorten organisaties toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden. Meer info vind je op de franstalige website www.visualmundi.com

Use-it | Publicatie | Rolstoelplan Brussel (2011)

Use-it ontwikkelde in samenwerking met VFG het rolstoelplan Brussel. Het bevat een overzicht van musea, cinema's, theaters, cafés en goedkope restaurants in het centrum die toegankelijk of redelijk toegankelijk zijn. De teksten zijn geschreven door jonge Brusselaars in een rolstoel, die alles zelf ter plaatse zijn gaan testen. Neem ook een kijkje op de website www.rolstoelplanbrussel.be daar kan je de brochure ook downloaden.

SAMENWERKEN

Wil je als cultuurorganisatie samenwerken met een sociale organisatie die werkt rond vrijetijdsbesteding van personen met een beperking? Bekijk dan zeker de Lasso 'Netwerk in Kaart', daar kan je de contactgegevens van verschillende organisaties terugvinden.