Lasso | Alexander Deweppe | Digitale Cultuurparticipatie

Online bronnen en technologieën krijgen een steeds prominentere plaats als middel om te communiceren over kunst en cultuur. Maar hoe zit het met de digitale cultuurparticipatie van het doelpubliek van deze communicatie? Maakt iedereen evenveel gebruik van deze online bronnen? Wat is het huidige digitale aanbod in de kunst- en cultuursector en hoe spelen ze in op de noden van hun publiek? Aan de hand van uitgebreid onderzoek en een vergelijkende studie met de situatie in de Verenigde Staten formuleerde Alexander Deweppe een antwoord op deze vragen. Hij werkt voor SMIT (Studies Media Information Telecommunication) binnen de onderzoekgroep 'Digital Cultures' waar hij beleidsvoorbereidende studies doet voor de Vlaamse overheid op vlak van ICT, cultuurparticipatie, media gebruik en mediageletterdheid.

De resultaten van het onderzoek en enkele conclusies voor de culturele sector kan je hieronder lezen of hiernaast downloaden.