Lasso | BrusselArt - Cultuur op maat van groepen

In navolging van BRUSK dat het kunsteducatieve aanbod voor kinderen en jongeren in Brussel bundelt, heeft Lasso op vraag van vormingswerkers uit de socio-culturele sector, welzijnswerkers en leerkrachten uit het volwassenenonderwijs nu ook het Brusselse cultuuraanbod op maat van groepen (kwetsbare) volwassenen verzameld.

Brussel heeft een bijzonder gevarieerd en breed cultureel en artistiek aanbod. Je weg vinden in dit steeds groeiende, veranderende en diverser aanbod is niet altijd eenvoudig en creëert bijkomende participatiedrempels. Bovendien is het aanbod dat culturele instellingen bieden aan groepen de laatste decennia sterk geëvolueerd: een museum doet veel meer dan rondleidingen alleen, in een theater wordt ingezet op rechtstreeks contact tussen de acteurs en het publiek, verschillende culturele instellingen werken samen met groepen volwassenen waardoor die zelf op het podium komen te staan of een eigen tentoonstelling maken.
Kortom, de culturele sector is constant op zoek naar originele, nieuwe methodieken om om te gaan met een publiek dat diverser en mondiger wordt, dat op een interactieve manier wil worden benaderd en vaak ook zelf creatief aan de slag wil.
Werken voor een volwassen publiek vraagt echter een andere aanpak dan werken voor kinderen en jongeren. Onze ervaring is dat cultuurbemiddeling op maat van groepen volwassenen veel meer maatwerk is en minder kant-en-klare pakketten oplevert. De inspanningen gebeuren meer à la tête du client, er zit meer improvisatie in. Dat zorgt ervoor dat dat aanbod niet altijd even zichtbaar is voor vormingsmedewerkers uit de socio-culturele sector, welzijnswerkers of leerkrachten uit het volwassenenonderwijs.
Met de publicatie BrusselArt - Cultuur op maat van groepen willen we daarin verandering brengen. Naast een overzicht van de culturele instellingen die groepen volwassenen op een warme en inspirerende manier onthalen, hebben we een aantal Brusselse praktijkverhalen gedocumenteerd. Dit boekje bevat ook heel wat concrete informatie en verwijzingen naar tal van ondersteunende diensten en organisaties. Zo hopen we de reeds bestaande linken tussen de Brusselse culturele instellingen en welzijnsorganisaties, instellingen voor volwassenenonderwijs en het diverse Brusselse verenigingsleven te verstevigen en te voeden, en, als het even kan, verder te vermenigvuldigen.

Lees hieronder de doorbladerbare versie of download de publicatie rechts bovenaan.

Wil je graag een papieren versie van de publicatie? Laat het ons weten via info@lasso.be. Voor Brusselse organisaties en organisaties uit de Rand is de publicatie gratis. Andere geïnteresseerden betalen € 10.

Deze publicatie kwam tot stand dankzij de steun van de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel.