Lasso & EHB | Rapport | Onderzoek naar de cultuurbeleving van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone

**** Pour la version en Français, cliquez ici. **** For the English version, click here.


De Erasmushogeschool Brussel – Opleiding Sociaal werk, verrichte in het kader van Move It Kanal van begin 2016 tot voorjaar 2017 een kwalitatief onderzoek naar de cultuurbeleving van jongeren in de Brusselse Kanaalzone. De onderzoeksresultaten werden samengevat in een rapport. Klik hier voor de pdf-versie.

In een eerste onderzoeksfase ondervroeg de onderzoekster Hanne Stevens 55 jongeren tussen 11 en 22 jaar, die wonen of een groot deel van hun vrije tijd doorbrengen in de Kanaalzone. Dit gebeurde aan de hand van observaties, focusgroepen en individuele interviews op straat, in scholen en culturele en jeugdwerkorganisaties. We wilden weten op welke manier deze jongeren cultuur beleven. Zowel hun actieve cultuurparticipatie, waarbij ze zelf cultuur maken en creëren, als hun passieve participatie waarbij ze al gecreëerde cultuur consumeren, werden onderzocht.

Naast de jongeren werden ook cultuurwerkers, jeugdwerkers en leerkrachten bevraagd. Dit gebeurde aan de hand van individuele diepte-interviews en focusgroepen. We wilden weten op welke manier ze in de Brusselse Kanaalzone werken rond cultuur met jongeren. Verder vroegen we aan alle betrokkenen welke kansen en drempels zij zien met betrekking tot de cultuurparticipatie van jongeren.

Hanne Stevens en Dr. Bart Claes, onderzoekers van de Opleiding Sociaal Werk, Erasmushogeschool Brussel bundelden de belangrijkste resultaten die voortkomen uit de bevraging van de jongeren, de cultuur- en jeugdwerkers en leerkrachten, en formuleren enkele concrete tips en tricks voor professionals in dit rapport.

Bestel je exemplaar via deze link>>>