Lasso | Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers in Brusselse culturele organisaties

1 tot 1,4 miljoen Belgen. Andere onderzoeken spreken van 12 tot 20%. Met zoveel zijn ze, de vrijwilligers in België. Het gaat om - omgerekend - maar liefst 76 000 tot bijna 249 000 voltijdse betrekkingen. Al die stemmen geven de maatschappelijke noden en verwachtingen mee vorm. De vraag is, hoe divers is die groep van vrijwilligers. Hoe toegankelijk is het vrijwilligerswerk in ons land? Welke randvoorwaarden dienen te worden vervuld, zodat kwetsbare vrijwilligers succesvol ingeschakeld worden? Welke impact heeft het gebrek aan een sociale mix in de vrijwilligersploeg op een organisatie of evenement? Welke stemmen of invalshoeken komen niet aan bod met een homogene vrijwilligersploeg die dan ook nog eens naadloos aansluit bij de groep betaalde krachten? En hoe zit het met de antwoorden op al die vragen met betrekking tot de Brusselse kunsten- en erfgoedsector? In welke mate wordt er in de sector gewerkt met vrijwilligers en is er zicht op het profiel van het vrijwilligersbestand? In de zomer van 2013 stelde Lasso samen met het Brussels Kunstenoverleg / Réseau des Arts à Bruxelles, de vraag aan ongeveer 80 culturele actoren in Brussel.

Lees hieronder de online doorbladerbare versie of download het artikel rechts bovenaan.