Lasso | Inspiratievoormiddag | Artistiek aan de slag met tieners

Lasso organiseerde op 23 februari 2017 een tweede vormingsmoment in het kader van artistiek aan de slag met tieners, als vervolg op de eerste vorming van 10 oktober 2016 in Muntpunt. Hier vind je het verslag van de workshops en brainstormsessies.

Hier vind je meer over het project Agora, waarbinnen we deze vormingsmomenten organiseren.

Wil je graag enkele tips & tricks over artistiek werken met tieners, dan vind je alvast hier de guidelines Try Out Teens >>>

 • Workshop speelse kunsteducatie met Koning Kevin:
Koning Kevin is een landelijke jeugdwerkorganisatie met een focus op speelse kunsteducatie in de verschillende muzische domeinen. Zowel tijdens de creatieve kinder- en jongerenvakantie als tijdens de vormingen gaat er veel aandacht naar artistieke expressie stimuleren. Al (vals) zingend maakten de deelnemers samen met vormingsmedewerker Dries Van Itterbeeck kennis met de speelse kunsteducatie van Koning Kevin en het evenwicht tussen veiligheid en vrijheid in zo'n proces.

Bekijk hier het schema met de uitleg over Speelse Kunsteducatie bij Koning Kevin dat Dries tijdens de workshop toelichtte >>>

 • Creatief met taal in het Roodebeekcentrum:
Het Roodebeekcentrum is een eigenaardige villa die is uitgegroeid tot een blakend jeugdcentrum, dat opstaat voor Brusselse kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. Ook bij hun wekelijkse tienerwerking staat de creatieve geest steeds centraal. Tienerwerker Lena Verstraete toonde in deze workshop hoe ze tieners inspireert om creatief met taal aan de slag te gaan: van speelse ijsbrekers en woordspelletjes tot een eigen talige creatie die we beeldend uitwerken.

Hier vind je alle info over hun ateliers voor tieners

 • Filmfestival SystemD / Minuut Quartier:
Filmfestival System_D is het festival voor jong opkomend talent. Het kiest bewust voor een eclectisch en rauw aanbod zonder vormelijke voorwaarden. Minuut Quartier is een categorie binnen het filmfestival System-D speciaal voor Brusselse kinder- en jongerenverenigingen.
In de voorbereiding van de inzendingen voor het filmfestival krijgen de tieners coaching van de jeugdwerkers van D'Broej. In deze sessie toont Caroline Van Kerckhoven hoe D'Broej tieners inspireert om nieuwe ideeën te bedenken, hoe ze tieners coachen om verschillende stijlen uit te proberen en hoe het concept van het festival versterkend werkt.

Kijk hier een korte reportage over System D >>>
Hier vind je enkele filmpjes gemaakt door tieners voor het festival. Laat je inspireren >>>

 • Brainstormsessies

Om de voormiddag af te sluiten, hebben we samen met jeugdwerkers en cultuurwerkers gebrainstormd rond drie thema's:

  1. De plaats van kunst en cultuur in het jeugdhuis/de jeugdwerking
   We gaan op zoek naar verschillende manieren waarop kunst en cultuur een plaats kunnen krijgen in een jeugdhuis/de jeugdwerking. Welke concepten, methodieken, samenwerkingen zijn er mogelijk en interessant voor de jongeren in het jeugdhuis/de jeugdwerking en hoe kunnen we die samen organiseren.
  2. Tieners coachen voor een toonmoment/wedstrijd
   Hoe kunnen jeugd- en cultuurwerkers tieners coachen en begeleiden op weg naar een toonmoment en/of wedstrijd? Welke specifieke coaching is er nodig en op welke manier kunnen we dat inbedden in bestaande culturele en artistieke werkingen?
  3. Artistieke en/of culturele werking aantrekkelijk voorstellen aan tieners
   Hoe kunnen we artistieke en culturele projecten aantrekkelijk maken voor tieners? Op welke manier kunnen we de tieners zelf betrekken in de programmatie en communicatie? Welke mogelijkheden zijn er nog naast flyers verspreiden en Facebookpagina's maken?

De ideeën die tijdens deze sessies zijn verzameld, vind je hier >>>