Lasso | Interculturaliseren in de culturele sector

De voorbije jaren heeft de Brusselse kunstensector al verschillende gezamenlijke initiatieven genomen rond het thema Interculturaliteit. Het kwam uitgebreid aan bod in het Cultuurplan voor Brussel (2009) van BKO / RAB en tijdens de studiedag Interact (een samenwerking van BKO / RAB en Lasso) in juni 2012 werd nagegaan wat Interculturaliteit betekent voor de publiekswerking. Na afloop toonden heel wat deelnemers interesse voor een verdere verdieping van het thema en voor handvaten om Interculturaliteit in de eigen organisatie daadwerkelijk te realiseren. In opvolging besloten LASSO/BLO om een vormingstraject 'Interculturaliseren in de Kunstensector' te organiseren. Voor de concrete uitwerking en begeleiding wordt beroep gedaan op de medewerking en expertise van het Brusselse Integratiecentrum Foyer en het Kruispunt Migratie - Integratie. Wegens het succes van het eerste vormingstraject in 2013, werd dit herhaald in 2014. In dit dossier vind je een overzicht van interessante publicaties en werkdocumenten over interculturaliseren in de culturele sector.

BKO/RAB & Lasso | Overzicht van de Interact cahiers
Heel wat kunstenorganisaties beschouwen de Brusselse diversiteit en hoe daarmee wordt omgegaan als een prioritair thema, zowel voor de eigen werking als voor het geheel van de sector. In samenwerking met Lasso ontwikkelden het Brussels Kunstenoverleg en het Réseau des Arts à Bruxelles daarom een actielijn onder de naam Interact, waarmee ze aandacht willen besteden aan interculturaliseringsprocessen in de culturele sector, zowel voor publiekswerking, personeelsbeleid als programmatie.

Publicatie | Superdiversiteit. Een nieuwe visie op integratie
Amsterdam is sinds 2011 een majority-minority city. De autochtone bevolkingsgroep is officieel een minderheid geworden. 'Superdiversiteit' (M. Crul, J. Schneider & F. Lelie 2013) biedt een nieuw vergezicht in het integratiedebat door de voorwaarden te schetsen van een grootstedelijk toekomstscenario van hoop.

Demos | 'Broodnodig, interculturaliseren in kunst- en cultuurhuizen'
Broodnodig is een praktijkrelaas over etnisch-culturele diversiteit in kunst- en cultuurhuizen. We vroegen directeurs, publiekswerkers kunstenaars, medewerkers en organisatoren om raad. Hoe doen jullie het? Ze praten over de praktijk van interculturaliseren, over diversiteit als iets wat je doet. Trial and error. Dat is broodnodig want iedereen is het er over eens: we zien nog altijd te weinig kleur op het podium en in de zaal. Lees meer >>>

VTi, Demos, BKO/RAB | In Nesten. Over talentontwikkeling en interculturaliteit in de podiumkunsten
In 2012-2013 voerden VTi, Dēmos, Brussels Kunstenoverleg & Réseau des Arts à Bruxelles een intensief onderzoek over instrumenten voor de instroom, begeleiding en doorstroom van (jonge) kunstenaars in de podiumkunstensector. Het resultaat is de langverwachte publicatie In Nesten. Over talentontwikkeling en interculturaliteit in de podiumkunsten. Lees meer >>>

Faro | Verslag Studiedag Mainstreaming Diversiteit
Om erfgoedinstellingen inzicht te geven in de meerwaarde van het structureel inbedden van diversiteit voor hun werking organiseerde FARO samen met The National Archives van het Verenigd Koninkrijk op 20 maart 2014 de studiedag 'Mainstreaming Diversiteit'. Lees meer >>>

Faro | A framework of reference for Intercultural Competence
FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, heeft een Engelstalige e-publicatie op haar website geplaatst over interculturaliteit. Lees meer >>>

CIMIC / Lessius | Handboek 'Interculturele competentie'
CIMIC - Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie, werkt al bijna 20 jaar samen met organisaties uit de social profit, de overheid, en het bedrijfsleven om interculturaliteit een gepaste, en dus op maat gemaakte plaats te geven. De multiculturele samenstelling van de bevolking is een gegeven geworden in onze samenleving. Minder evident zijn echter de antwoorden die individuen en organisaties (kunnen) geven om hun samenwerking ook daadwerkelijk intercultureel te maken. Dit handboek speelt in op deze vraagstelling. Op basis van haar jarenlange ervaring in onderzoek, vorming en consulting rond deze thematiek, bouwde CIMIC aan een concreet handelingskader. In dit kader worden alle betekenisvolle elementen meegenomen die nodig zijn voor het uitbouwen van een sterke interculturele samenwerking: taal, ruimte, tijd, onderhandeling, motivatie, organisatie en macht, waarden- en zingevingssystemen, grensgesprekken, enzovoorts. Via het handelingskader komen we tot een definitie en invulling van interculturele competentie. Lees meer >>>