Lasso | Move it

Tijdens het schooljaar 2013- 2014 stapten verschillende Brusselse scholen mee in Move It, een internationaal project op initiatief van kunstenaar Airan Berg. Teams van telkens drie kunstenaars met verschillende achtergrond – muzikanten, beeldende kunstenaars, choreografen,… - werkten zeven weken lang één dag per week samen met telkens een klas uit het kleuter, lager of middelbaar onderwijs (ASO, BSO en BuSO).

De klemtoon lag niet op een eindproduct, maar op het proces: de samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en kunstenaars. Lasso ging tijdens en na het traject in gesprek met betrokken kunstenaars, leerlingen, leerkrachten en directies. Hun ervaringen en beschouwingen kunnen ons iets leren over de uitdagingen, aandachtspunten, opties en hefbomen bij het werken met professionele kunstenaars in een schoolcontext.

Lees het verslag van het project hieronder of kijk voor meer informatie op de Move-it pagina.