Lasso | Verslag | Studiedag "Cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone" | 4 mei 2017

Pour la version française cliquez ici.

Op donderdag 4 mei 2017 vond op Campus Bloemenhofplein van de Erasmushogeschool Brussel de studiedag "Cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone" plaats. Meer informatie over het programma vind je hier.

De studiedag kreeg ook media-aandacht, lees hier het artikel in BRUZZ!


Na een welkomstwoord door Ann Langenakens, Director of Academic Affairs, van het departement Management, Media & Maatschappij, Erasmushogeschool Brussel, deelde onderzoekster van de EHB-opleiding Sociaal Werk Hanne Stevens haar onderzoeksresultaten over hoe jongeren in de Brusselse Kanaalzone aan cultuur participeren. Meer bepaald ging ze dieper in op hun interesses, op de cultuuractiviteiten die ze meepikken en waarom. Na de presentatie volgde een kritisch reflectiemoment door een driekoppig panel. Jessy Siongers (onderzoeker VUB, UGent), Sébastien Marandon (leerkracht Institut Sainte Marie Sint-Gillis) en Hanane Khiel (oprichtster van het initiatief ConnectBX) reageerden vanuit hun eigen praktijk en expertise. Meer info over de onderzoeksresultaten volgt later, de PowerPoint-presentatie en een verslag van het plenair deel en de parallelle sessies, alsook enkele sfeerbeelden, kunnen RECHTS alvast worden gedownload.

Na het plenair gedeelte was er keuze tussen vijf parallelle sessies. RECHTS vind je voor elke sessie een verslag en de eventuele bijbehorende presentaties of ander materiaal.

  • Sessie 1 I Jongeren maken zelf cultuur. Bottom-up!

O.a. ConnectBX, jongereninitiatief opgericht door Hanane Khiel, werd voorgesteld. Download de presentatie RECHTS.

  • Sessie 2 I Over de rol van jeugdwerk, onderwijs en cultuur

Het verslag van deze sessie vind je in het algemene verslag van de studiedag. Lees het verslag RECHTS.

  • Sessie 3 I Hoe jongeren enthousiasmeren? Een intervisiemoment voor jeugd- en cultuurwerkers

Jongerenorganisatie en Move It Kanal-stuurgroeppartner JES lichtte Kinderen Baas toe, een project i.s.m. Lasso. Lees het verslag RECHTS.

  • Sessie 4 I Spelmethodiek: met tieners in gesprek over kunst & cultuur

Deze sessie van Lasso en De Aanstokerij stond in het teken van de ontwikkeling van een spelmethodiek om in gesprek te gaan met tieners rond kunst en cultuur. Download het verslag RECHTS.

  • Sessie 5 I JOPA! Over jongerenparticipatie

De studenten maakten een draaiboek rond participatief werken met tieners en begeleidershouding. Download het draaiboek hier.

Hoe het vervolg van Move It Kanal eruit ziet, wordt binnenkort bekend gemaakt. De pilootprojecten worden vanaf najaar 2017 grondig voorbereid in samenspraak met de stuurgroeppartners van Move It Kanal en via brainstormsessies met alle mogelijke stakeholders. Interesse om mee te werken? Contacteer Ine Vos.

Voor meer info over het Move It Kanal-project, klik hier.

Move It Kanal is een stadsproject (2015-2021) van Lasso en de EHB Opleiding Sociaal Werk i.s.m. JES vzw, d'Broej, RAB/BKO, L.E.S. Molenbeek, IHECS. Het project wordt ondersteund door het Brussels hoofdstedelijk gewest en de Europese Unie in het kader van EFRO Brussel.