Lasso | Vrijwilligerswerk in de culturele sector

Het bevorderen van de cultuurparticipatie van kansengroepen is een constante in de werking van Lasso. In het seizoen 2013-2014 werd extra aandacht besteed aan publieksbemiddeling door het inschakelen van kwetsbare vrijwilligers in een culturele organisatie. Deze nieuwe insteek wil een antwoord formuleren op de vraag hoe gelegenheidsbezoeken van groepen uit de welzijns- en jeugdsector een meer duurzaam karakter kunnen krijgen. Veel huizen krijgen al een divers publiek over de vloer, en af en toe wordt extra aandacht besteed aan maatwerk en een specifieke omkadering die tegemoet komt aan de noden en wensen van bepaalde kansengroepen. Maar niet enkel als publiek kunnen ze een relevante inbreng doen. In oktober 2013 organiseerde Lasso in samenwerking met BKO en RAB een infosessie 'Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers in de culturele sector'. Dit werd vervolgd door een vormingstraject in het voorjaar 2014 in samenwerking met Het Punt Brussel en Kwadraet.

Hieronder vind je een overzicht van interessante publicaties en werkdocumenten over 'vrijwilligerswerk in de culturele sector'. We leggen hierbij de focus voornamelijk op het inschakelen van kwetsbare vrijwilligers.

Publicatie | Eva Hambach | Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers
In dit boek gaan de auteurs op zoek naar de rol die vrijwilligerswerk kan spelen voor kwetsbare vrijwilligers. Openheid en toegankelijkheid van vrijwilligerswerk voor een zo ruim mogelijke groep mensen vormt de rode draad in dit verhaal. Een publicatie over de toegankelijkheid van vrijwilligerswerk voor kwetsbare groepen in het algemeen en mensen in armoede in het bijzonder met zowel theoretische achtergrond als praktische tips. Meer info >>>

Het Punt vzw - Steunpunt vrijwilligerswerk Brussel
Het Punt vzw is het steunpunt voor vrijwilligerswerk in Brussel. Samen met de Vlaamse provinciale steunpunten maakt Het Punt vzw deel uit van een breder netwerk voor vrijwilligerswerk. Via de basisdienstverlening zoals een vacaturebank, informatie over de rechten en plichten van de vrijwilliger, maar ook tal van interessante workshops en vormingen, probeert Het Punt vzw organisaties en vrijwilligers in Brussel met elkaar in contact te brengen. Meer info >>>

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw richt zich voornamelijk op de ondersteuning van vrijwilligerswerkingen, het werkveld op zich, netwerking met andere relevante organisaties in het middenveld, de diverse overheden, administraties en partners uit het bedrijfsleven. Meer info

L'Association pour le volontariat asbl

Het Plate-forme francophone du Volontariat is een vzw met als doel de verdediging van de rechten van de vrijwilligers en de promotie van het vrijwilligerswerk in Franstalig België (de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Gewest). Meer info >>>

Andere interessante links:
www.vrijwilligerswerk.be
www.vrijwilligerswetgeving.be