Lasso/BKO/RAB | Cahier - Interact # 5 | Cultuurbeleid in Brussel: een caleidoscoop

Het vijfde Lasso/BKO/RAB Cahier - Interact is er! In dit Cahier gaan we dieper in op de (complexe) kwestie van het cultuurbeleid in Brussel.
Brusselse culturele organisaties werken noodgedwongen in een complex institutioneel kluwen, met vaak subsidies die van verschillende overheden komen, maar zonder dat er een gemeenschappelijke visie is op cultuur in de hoofdstad. Hoewel cultuur in hoofdzaak een gemeenschapsbevoegdheid is, spelen in Brussel niet minder dan 40 actoren op vlak van cultuurbeleid een rol. We openen het vijfde deel van de BKO/RAB online publicatiereeks Cahiers - Interact met een overzicht van de verschillende niveaus die bevoegdheden voor Cultuur hebben.

In Brussel komt het dus relatief vaak voor dat culturele organisaties door meerdere overheden ondersteund worden. Het leek ons interessant om te laten zien hoe ze creatief omspringen met de situatie waarin ze dagelijks werken. Eén van die oganisaties is Recyclart, dat op het snijpunt van verschillende artistieke disciplines werkt, en tegelijk ook een stedelijk project is en inzet op sociale economie. Gezien die veelheid aan activiteiten wordt de organisatie door verschillende overheden ondersteund. Laurence Jenard, ex-directrice van Recyclart en voorzitster van RAB, legt uit hoe Recyclart dat aanpakt.
In het artikel Cultuurpolitieke structuren en regelgeving in Vlaanderen en de Franse Gemeenschap, focussen we op het cultuurbeleid in de Vlaamse en Franse Gemeenschap, de manieren waarop ze gestructureerd zijn, en de gevolgen die die structuren hebben in Brussel. Deze tekst kwam tot stand naar aanleiding van de publicatie In Nesten. Onderzoek naar talentontwikkeling en interculturaliteit in de podiumkunsten van VTi, Dēmos en BKO/RAB. De studie die voorafging aan de publicatie onderzocht de doorstroming van jonge kunstenaars in de podiumkunsten. Het doel van dit artikel over het cultuurbeleid, was het huidige kader en de wetgeving te schetsen in de Vlaamse en Franse Gemeenschap, om op die manier de praktijkvoorbeelden die in de studie worden beschreven, in een bredere context te plaatsen. Een aantal sectoren (Jeugd en Onderwijs) die ook nauwe banden onderhouden met de cultuursector komen ook aan bod. Daarnaast hebben we ook een volledig hoofdstuk gewijd aan hoe Vlaanderen en de Franse Gemeenschap thema's als interculturaliteit, culturele diversiteit en participatie behandelen. Het biedt de mogelijkheid aan de Nederlandstaligen om meer inzicht te krijgen in de manier waarop het cultuurbeleid in de Franse Gemeenschap georganiseerd is.
Het Cahier wordt afgesloten met een beschouwend interview met Ruth Collier en Ilke Adam. Ruth Collier was tot voor enkele maanden zakelijk leidster van Kunstenfestivaldesarts, een organisatie die door verschillende overheden gesubsidieerd wordt. Ilke Adam werkt aan de VUB en ULB, waar ze onderzoek doet en doceert over culturele diversiteit, racisme en uitsluiting. Doordat ze allebei een goed zicht hebben op het cultuurbeleid, het beleid rond interculturaliteit, diversiteit en participatie in de Vlaamse en in de Franse Gemeenschap én op de situatie in Brussel, konden ze aangeven welke ideologieën aan de basis van de structuren liggen en ze in een breder kader plaatsen.
Het lijkt ons vandaag meer dan ooit noodzakelijk dat de verschillende culturele spelers de uitdagingen en de specificiteiten van het cultuurbeleid (op alle niveaus) in Brussel beter begrijpen. Dat zal hen in staat stellen elkaar beter te begrijpen om nadien samen iets te kunnen opbouwen. Dit Cahier is slechts een eerste stap in die richting. Wordt dus zeker nog vervolgd!Het artikel 'Cultuurbeleid in Brussel: een caleidoscoop' kan u rechts bovenaan downloaden.

Dit artikel is het vijfde deel van de publicatiereeks 'Cahiers Interact' waarmee BKO/RAB de reflecties en acties van de Brusselse kunstensector omtrent de Brusselse diversiteit onder de aandacht willen brengen, en nieuwe pistes willen aanreiken voor de toekomst. De volledige reeks kan u hier vinden >>>