Lasso/BKO/RAB | Cahier - Interact # 7: Vrijwillig divers. Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers in Brusselse culturele organisaties

Brusselse culturele organisaties doen vaak een beroep op vrijwilligers. Dit Cahier – Interact # 7 plaatst het vrijwilligersbeleid in het breder kader van diversiteit, een belangrijk thema binnen de werking van BKO/RAB. Vertrekkend van de resultaten van een bevraging bij de leden van BKO/RAB over hun vrijwilligersbeleid, is dit Cahier – Interact opgebouwd uit een theoretische analyse van een goed vrijwilligersbeleid, aangevuld met inspirerende praktijkvoorbeelden en nuttige tips & tricks om tot een evenwichtige en diverse vrijwilligersploeg te komen.

Lasso organiseerde in samenwerking met BKO/RAB op 25 oktober 2013 de infosessie 'Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers'. In combinatie met de bevraging bij de BKO/RAB leden zorgde dat ervoor dat we over voldoende materiaal beschikken om enkele conclusies te kunnen trekken.

Doorheen het Cahier – Interact # 7 geeft Ariane Close, coördinatrice decentralisatie van het Plate-forme francophone du Volontariat, meer toelichting bij de rol van vrijwilligers in een organisatie, het belang van een goed vrijwilligersbeleid en een degelijke omkadering voor de vrijwilligers.

De praktijkvoorbeelden die tijdens de infosessie aan bod kwamen, worden in dit Cahier – Interact # 7 verder uitgewerkt. Het gaat om de vrijwilligerswerking van het Kunstenfestivaldesarts, de cultuurraad van het Centre Culturel Le Fourquet, de samenwerking tussen Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel, het festival Brosella Folk & Jazz dat zo goed als volledig gedragen wordt door vrijwilligers en Vk Concerts dat jongeren uit de buurt een kans geeft om als veiligheidsagent deel uit te maken van de organisatie. Dit Cahier – Interact bevat heel wat nuttige informatie, tips & tricks, reflecties en inspirerende praktijkvoorbeelden die kunnen helpen om een gezonde vrijwilligerswerking op te zetten die open staat voor iedereen.Het artikel 'Vrijwillig divers. Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers in Brusselse culturele organisaties' kan u rechts bovenaan downloaden.

Dit artikel is het zevende deel van de publicatiereeks 'Cahiers Interact' waarmee Lasso & BKO/RAB de reflecties en acties van de Brusselse kunstensector omtrent de Brusselse diversiteit onder de aandacht willen brengen, en nieuwe pistes willen aanreiken voor de toekomst. De volledige reeks kan u hier vinden >>>

Aarzel zeker ook niet om dit artikel te verspreiden naar alle geïnteresseerden die wij niet hebben kunnen bereiken.