Move it Kanal | Brainstorm | Uitwisseling perspective.brussels

Op 7 maart 2018 vond een uitwisseling plaats tussen Move It Kanal en perspective.brussels, het gewestelijk expertisecentrum m.b.t. de ontwikkelingsstrategie voor het Brussels grondgebied. De focus lag op de participatieve aanpak van Move It Kanal om cultuur centraal te stellen in het leven van jongeren in de Brusselse Kanaalzone. Deze ontmoeting vond plaats in het kader van de ontwikkeling van één van de Move It Kanal-thema's, nl. "Ruimte creëren voor jongeren – fysieke plek".

© Lasso

EhB-onderzoeker Wim De Pauw en Lasso-medewerkers Anja Van Roy en Ine Vos presenteerden de onderzoeks- en netwerkingsmethodieken van Move it Kanal aan een twintigtal aanwezigen. Ook de eerste concrete onderzoeksresultaten werden voorgesteld. Er volgde een levendig debat, een vruchtbare uitwisseling van kennis en expertise.

We spraken over de methode van vindplaatsgericht werken om jongeren te vinden en te interviewen. Ook de thema's van informele collectieven, participatieve werkvormen, de stem van de jongere centraal stellen, de nood aan animatie om zich openbare ruimte toe te eigenen,… werden besproken. Zo inspireerden we elkaar, kwamen uiteenlopende werelden een beetje dichter bij elkaar, en werden toekomstige samenwerkingsmogelijkheden afgetast. We zetten het gesprek met perspective.brussels voort!