Move It Kanal | Doc Series - multiBEL (NL)

Binnen Move It Kanal wordt op verschillende manieren te werk gegaan om cultuur en jongeren dichter bij elkaar te brengen. Naast inzetten op netwerking (via activiteiten, de Facebook-groep, e.a.), onderzoek en concrete pilootprojecten, willen we ook meer zichtbaarheid geven aan bestaande initiatieven en samenwerkingen die cultuur en jongeren dichter bij elkaar brengen.

Daarom lanceren we Move It Kanal - Doc Series.

Met deze reeks willen we meer inzicht geven in de rijkdom aan praktijken op het vlak van cultuurparticipatie van jongeren in en rond de Brusselse Kanaalzone, een licht werpen op het achter-de-schermen-werk van de vele praktijkwerkers, mogelijkheden tonen voor sectoroverschrijdende samenwerking en kijkers inspireren om zelf ook samenwerkingen op te zetten.

Bekijk hier het eerste filmpje van de Doc Series dat inzoomt op "multiBEL", de samenwerking tussen het Belvuemuseum en de jongeren van Foyer des Jeunes in Molenbeek in 2017-2018.