Move It Kanal | Project "Masir Avenir"

In 2019 startte Lasso een samenwerking met bon, het Agentschap Integratie en Inburgering. Uitgangspunt van de samenwerking is Masir Avenir, een programma dat bon inmiddels al 10 jaar uitwerkt, waarbij ze zich richten op net-aangekomen nieuwkomers in België. Lasso zal het culturele luik van dit programma begeleiden, in het kader van het stadsproject Move It Kanal.

© Lies Vanhauwere 

Voor velen staat de zomer synoniem voor vrije tijd en vakantie, vaak in het buitenland. Maar voor   anderen zijn die twee vrije maanden ook een periode van leegte, net voor de start van een nieuw schooljaar, dat vaak een opportuniteit biedt om vrienden te maken en zich ergens thuis te voelen. Zo ook voor jonge nieuwkomers in België, voor wie de zomer een fragiele tijd is waarin ze maar weinig houvast hebben (zie de studie Vrije tijd van jongeren in migratie, UGent, onderzoeksgroep CuDOS, 2019).

Bon is zich al langer bewust van deze valkuil en besliste lang geleden om de deuren geopend te houden tijdens de zomerperiode. Ze bieden minderjarige nieuwkomers, die vaak nog maar enkele weken of maanden in België zijn, een divers pakket aan van lessen Nederlands, sportactiviteiten  en sessies rond belgische gebruiken en gewoontes. 

Ook cultuur komt aan bod, opdat de deelnemers zo nieuwe mensen, plekken en kunstdisciplines leren kennen. En passant leren ze rs ook zichzelf kennen, zich uitdrukken op verschillende manieren, verkennen ze hun talenten of beleven ze gewoon een leuke tijd samen. 

Zoiets organiseren vergt heel wat tijd. Daarom besliste Lasso om deel te nemen aan een brainstorm met het team van bon en hen te helpen bij het zoeken van geschikte culturele activiteiten. Het is immers geen lachertje om organisaties te vinden die én beschikbaar zijn (vaak kan bon pas laat een activiteit aanvragen) én flexibel (het aantal jongeren dat effectief aanwezig is durft al eens te verschillen van het aantal dat zich inschreef). En uiteraard speelt ook de kostprijs van de activiteit een rol.

Met behulp van BabbelArt, gingen we met de leerkrachten en begeleiders van een groep jongeren op zoek naar hun interesses en verwachtingen op cultureel gebied. Zo kwam we alvast uit bij twee activiteiten, waarvan je de foto’s ziet bij dit artikel :

Na afloop van het zomerprogramma blijft bon de jongeren begeleiden. Onze samenwerking met hen begint dus nog maar pas en we denken nu al actief na over hoe we nog meer deugddoende momenten kunnen opzetten. Trouwens : wist je dat naam Masir Avenir uit het Dari komt? In die taal betekent het «de weg naar de toekomst ». 

We willen graag Tina Smout, Antonia Orihuela Caballero, Gwennie de Vogelaer, Inge De Cooman, Jessy Vandervaeren, Melanie Adriaenssens van bon bedanken en alle partners waarmee we nu al konden samenwerken!