Move It Kanal gaat internationaal!

Van 8 tot 11 oktober 2018 ontving Brussel de "European Week of Regions and Cities". Tijdens verschillende workshops kregen deelnemers uit heel Europa een beter zicht op de uiteenlopende initiatieven die in Brussel genomen worden. Lasso en art2work organiseerden op 9 oktober op vraag van de cel EFRO van het Brussels hoofdstedelijk gewest samen een sessie rond het creëren van creatieve kansen voor jongeren in de Brusselse Kanaalzone.

(c) FEDER

Na een korte wandeling door Molenbeek en presentaties over Move It Kanal en art2work, gingen we in gesprek met een publiek van een 30-tal deelnemers uit alle hoeken van Europa: gemeentelijke functionarissen, wetenschappelijke onderzoekers, journalisten e.a.. We discussieerden samen over sociale cohesie, sectoroverschrijdende samenwerkingen, de stem van de jongere laten horen, culturele ontdekkingen, het belang van (cultuur-)bemiddeling en langetermijntrajecten, en de Europese dimensie van dit alles. Er werden eerste internationale contacten gelegd, wie weet met toekomstige internationale uitwisseling als resultaat!

Meer info over art2work >>>