Move it Kanal |Sessie KANAL |Reda Dhabi

Één van de doelstellingen van Move It Kanal is het zichtbaar maken van bepaalde pertinente noden rond cultuurparticipatie van jongeren in de Brusselse Kanaalzone door een podium te geven aan professionals die deze noden vertalen naar een breder publiek. M.b.t. het Move It Kanal-thema "fysieke ruimte creëren voor jongeren" organiseerde Lasso, samen met RAB/BKO, op 27/02/2018 in La Raffinerie een derde Think & Act, de sessie KANAL.

© Lasso

Meer dan honderd spelers uit de Brusselse culturele, jeugd- en socio-culturele sector kwamen samen om met elkaar en de projectverantwoordelijken van het KANAL-project (oude Citroën-site) in gesprek te gaan.

Vertegenwoordigers uit verschillende sectoren pitchten hun vragen, wensen en verwachtingen voor de KANAL-site aan Yves Goldstein (Stichting KANAL). Vanuit Move It Kanal vroegen we Reda Dhabi, jeugdwerker bij D'Broej, om als spreekbuis voor de jeugdorganisaties JES en D'Broej op te treden. Lees zijn getuigenis

RAB/BKO verzamelde op hun website de teksten van enkele interventies en je vindt de vragen terug die geformuleerd werden tijdens de rondetafelgesprekken.