Try Out Teens: guidelines voor artistieke talentontwikkeling bij tieners

TRY OUT Teens is een eerste aanzet om enkele guidelines of richtlijnen te formuleren over hoe je kan werken rond artistieke talentontwikkeling bij tieners.

De richtlijnen kwamen tot stand op basis van gesprekken met professionals uit het Brusselse cultuur- en jeugdveld en publicaties zoals TRY OUT van Lasso, Communiceren met jongeren van Mediaraven en Tienerparticipatie van Karuur.

Ze zijn bovenal een work in progress. Enerzijds vragen we aan kenners uit het veld om hierover hun ervaringen te delen door aanvullingen en aanpassingen te geven op deze eerste versie. Anderzijds gaan we ze toepassen en verfijnen tijdens de verschillende trajecten die we bij Lasso opzetten binnen dit thema.

Feedback is altijd welkom bij Margot Styfhals.