Brussel en omgeving heeft niet alleen een divers cultuuraanbod, er zijn ook tal van jeugdorganisaties actief. Zij zetten in op cultuurparticipatie en talentontwikkeling via eigen projecten, maar ook via samenwerking met kunstenaars, kunstinstellingen en het bredere culturele veld. Lasso stimuleert een duurzame samenwerking tussen jeugdwerk en cultuur.

Lees meer >>