Het project Kunst voor Ketjes bundelt een aanbod van culturele uitstappen op maat van Brusselse jeugdorganisaties. Lasso informeert de jeugdwerkers over dit aanbod en stimuleert de kunstinstellingen om hun aanbod meer af te stemmen op organisaties die werken met Brusselse kinderen en jongeren (jeugdateliers, wmkj's, ibo's,...).

Op www.kunstvoorketjes.be vinden jeugdwerkers bovendien inspiratie om zelf creatief en artistiek aan de slag te gaan in de eigen werking.

Daarnaast organiseert Lasso netwerkmomenten en vormingen voor jeugdwerkers en cultuurwerkers rond cultuurparticipatie en jeugd in Brussel.

Over het ontstaan

Vanuit een rondvraag bij verschillende kinderwerkingen in het schooljaar 2010-2011 bleek er een grote interesse te zijn om te participeren aan het culturele aanbod. Tegelijkertijd werden er ook een aantal drempels zichtbaar, die duidelijk maakten waarom participeren geen evidentie was.

  • Door een veelheid aan informatie over culturele activiteiten is het niet eenvoudig een selectie op maat van de eigen kinder- of jeugdwerking te maken.
  • De werkingen hebben activiteiten na de schooluren (op woensdagnamiddag en in het weekend), maar vinden het aanbod activiteiten na de schooluren te beperkt.
  • De kinderen en jongeren hebben diverse taal- en culturele competenties.
  • De werkingen vragen dat de culturele activiteit inhoudelijk aansluit bij de vrijetijdscontext en dus speels opgevat

Vanuit deze noden werd samen met een aantal culturele spelers met aanbod voor groepen kinderen, het project vorm gegeven.

Over het project

Het stimuleren van participatie aan culturele activiteiten vormt de kern van het project. Daarnaast hebben we vastgesteld dat er aanvullende activiteiten nodig waren om het project levendig te houden, de informatie over het aanbod beter te laten doorstromen en contacten op te bouwen tussen cultuurwerkers en jeugdwerkers. Een luikje over zelf creatief aan de slag gaan in de eigen werking maakt het project volledig.

'De kinderen vinden het heel plezant om ergens naar toe te gaan en daar nieuwe dingen te ontdekken'
(Stéphane & Alvard, IBO De Buiteling)
*

De culturele uitstappen

Kunst voor Ketjes bundelt op de website www.kunstvoorketjes.be het Brusselse artistieke aanbod voor groepen kinderen tussen 4 en 12 jaar in een vrijetijdscontext. Op deze website vind je museumrondleidingen, theatervoorstellingen, concerten, enz. die enkel buiten de schooluren doorgaan en die op een speelse manier aangepakt worden. Je kan er alle contactinfo van de reservatiediensten en publiekswerkers van de cultuurhuizen terugvinden.

Kunst voor Ketjes Toernée

De Kunst voor Ketjes Toernée is hét moment om als jeugdwerker een overzicht te krijgen van al het interessante en artistieke aanbod in Brussel voor groepen kinderen. Publiekswerkers of educatieve medewerkers van verschillende culturele huizen zijn er aanwezig om zichzelf, hun organisatie en hun aanbod voor te stellen. Jeugdwerkers kunnen rechtstreeks hun praktische en inhoudelijke vragen kwijt bij verschillende organisaties op hetzelfde moment. We organiseren de Kunst voor Ketjes Toernée steeds bij één van de partners van het project, die van deze gelegenheid dan ook gebruik maakt om de eigen werking en aanbod te presenteren aan de deelnemers.

De museumtoer

De museumtoers geven de kans aan groepsbegeleiders om zich te verdiepen in de werking van één Brussels museum en kennis te maken met de educatieve medewerker. Als begeleider ontdek je er niet alleen de collectie of de tentoonstelling maar kom je vooral aan de weet wat men groepen kinderen in de vrije tijd te bieden heeft en dit alles op een speelse en interactieve manier. Er wordt in de huid van de kinderen gekropen, met hun ogen gekeken en zelf creatief aan de slag gegaan met teken-, schilder- en knutselmateriaal. Tussendoor is er volop de gelegenheid om al onze (praktische) vragen en suggesties te uiten. De museumtoer is een ideale voorbereiding voor groepsbegeleiders en voor de gids of educatieve medewerker is het een uitgelezen moment om feedback te krijgen op het voorgestelde aanbod. De museumtoers worden ongeveer twee keer per jaar georganiseerd of kunnen op maat aangevraagd worden.

Deelnemende partnerorganisaties

Volgende culturele partners zetten ook in 2015 de samenwerking verder: ABC, Art)&(marges Museum, Afrikamuseum, Bronks, Bozar, Cinematek, Erfgoedcel Brussel, Jeugd en Muziek, Jubelparkmuseum, de gemeenschapscentra, Kamo, Museum van Elsene, Muziekinstrumentenmuseum, René Magritte Museum en Pantalone.

Het project bereikt zeer diverse jeugdorganisaties: werkingen maatschappelijk kwetsbare jeugd, kinderateliers (gemeenschapscentra), initiatieven buitenschoolse opvang (ibo's), socio-culturele organisaties en zelforganisaties met een kinderwerking, speelpleinen, brede school, jeugdbewegingen,...

Lasso is steeds op zoek naar nieuwe partners. Heb je interesse om ook partner te worden in dit project? Aarzel niet om Marijke te contacteren: marijke.vanhassel@lasso.be

Uitdagingen voor de toekomst

Lasso volgt de vragen van jeugdwerkers binnen dit project nauw op. Op regelmatige basis wordt het project geëvalueerd, feedback opgevraagd aan de deelnemende jeugdorganisaties bijvoorbeeld via het sOnJA-platform**.
Zo houdt Lasso de vinger aan de pols bij het jeugdwerk.

'Er is zeker voldoende aanbod voor kinderen tussen 6 en 12 jaar,
maar ik mis nogal het aanbod kleuters, ik heb de indruk dat er te weinig is voor kleuters'

(Karima, Centrum West)
*

Eén van de vragen is die naar meer aanbod op maat van kleuters, dat tot op vandaag nog redelijk beperkt blijft. Enerzijds is dit een vraag naar meer activiteiten waar de groepen met kleuters naar toe kunnen gaan, anderzijds is dit ook een vraag naar meer activiteiten die in de werking kunnen plaatsvinden, aangezien het niet eenvoudig is om met een groep kleuters op pad te gaan.

Daarnaast merken we dat de vragen naar culturele uitstappen een hoogtepunt bereiken tijdens de schoolvakanties. We raden de aanbieders aan om tijdens deze periodes een uitgebreider aanbod te ontwikkelen.

Contactinfo

  • Projectcoördinator Marijke Van Hassel, marijke.vanhassel.be


T. 02 513 15 90

* Quotes uit het evaluatierapport '2 seizoenen met Kunst voor Ketjes aan de slag' 2011-2013
** Ondersteuning Jeugdateliers. Een platform gecoördineerd door JES vzw, Lasso maakt deel uit van de stuurgroep en het overlegplatform.