Elk kind, elke jongere heeft talent. Maar ze krijgen niet allemaal de kans om het te (h)erkennen, om ermee aan de slag te gaan, om het te ontwikkelen. Niet iedereen hoeft van kunst te houden of moet kunstzinnig zijn. Maar iedereen moet wel de kansen ertoe krijgen om het te leren kennen, en liefst op een zo jong mogelijke leeftijd. Kansen om kunst te beleven en te beoefenen, kansen om hun talent en zo ook hun persoonlijkheid te ontplooien. Want op die manier hebben zij alle troeven in handen om hun plaats te vinden in de samenleving en autonoom hun leven uit te bouwen.
Een betere samenwerking tussen jeugdwerk en cultuur kan dit mee helpen realiseren. Lasso ondersteunt deze samenwerking via onze publicaties, via projecten en ook door te experimenteren rond nieuwe vormen van samenwerken.

Informatie en advies

Lasso geeft informatie en advies aan zowel jeugdwerkingen die een culturele uitstap willen plannen, een artistiek project willen opzetten of een samenwerking zoeken met een kunsthuis, als aan de medewerkers uit de culturele sector over hoe ze een jong publiek kunnen warm maken voor hun aanbod en werking of hoe ze gezamenlijke projecten kunnen ondernemen. Dit gebeurt door persoonlijke gesprekken, maar ook door middel van bijvoorbeeld de publicatie 'BRUSK', een overzicht van het kunsteducatieve aanbod voor groepen kinderen en jongeren.

Projecten en trajecten

Met het project 'Kunst voor Ketjes' wil Lasso participatiedrempels wegwerken die kinderwerkingen ervaren als ze met een groep kinderen in de vrijetijdscontext willen participeren aan het culturele aanbod. Andere eerder experimentele trajecten zoals bijvoorbeeld de samenwerking tussen wmkj Centrum West en Jeugdtheater Bronks vragen een meer intensieve op maat begeleiding.

Dit laatste was de basis voor de publicatie 'TRY OUT' een boekje vol praktische tips en inspirerende ideeën voor samenwerkingen tussen cultuur en jeugd. TRY OUT is er voor Brusselse jeugd- en cultuurwerkers die op zoek zijn naar praktische tips en inspirerende ideeën om nog beter samen te werken. Het wil een inspiratiebron zijn vol kleine en grote ideeën, praktische tips en filosofische overwegingen die jeugd- en cultuurwerkers helpen om elkaar beter te verstaan en te vinden als samenwerkingspartners.

Coaching en vorming

Om Brusselse cultuurwerkers meer inzicht te geven in de leefwereld en vrijetijdsbesteding van grootstadjongeren, organiseerde Lasso in het voorjaar van 2014 in samenwerking met JES Stadslabo het meerdaagse vormingstraject 'Cultuurbemiddeling op maat van Brusselse jongeren'. Lees er meer over in het dossier.

Op de studiedag 'Cultuurbeleving van jongeren en jongvolwassenen in een grootstedelijke context' (8 juni 2015) zullen heel wat interessante praktijkverhalen gepresenteerd worden over tieners en cultuurparticipatie. Op deze manier wil Lasso de ervaringen en expertise rond bepaalde thema's delen met een breder veld van geïnteresseerden. Naast studiedagen organiseren we ook regelmatig vormingen. Verder kan documentatie op de website een inspiratiebron zijn om nieuwe praktijken te realiseren.