Brussel is een geschakeerde, veelkleurige en meertalige stad. Een jonge stad vol contrasten. Met welvarende buurten en uitgesproken arme wijken. Maar ook een rijke stad met een erg uitgebreid artistiek en cultureel leven. In de door kansarmoede getroffen buurten zijn er werkingen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, plaatsen waar kinderen de kans krijgen om te ontdekken wie ze zijn en wie ze wíllen zijn. Deze wijkgerichte jeugdwerkingen werken geregeld samen met artistieke partners of organiseren zelf creatieve ateliers en projecten. Van hun kant proberen heel wat culturele organisaties hun aanbod af te stemmen op de vragen van de jeugdwerkingen.

Try Out is er voor Brusselse jeugd- en cultuurwerkers die op zoek zijn naar praktische tips en inspirerende ideeën om nog beter samen te werken. Het wil een inspiratiebron zijn vol kleine en grote ideeën, praktische tips en filosofische overwegingen die jeugd- en cultuurwerkers helpen om elkaar beter te verstaan en te vinden als samenwerkingspartners.

Try Out is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Lasso en D'BROEJ vzw, de fusieorganisatie van een aantal Brusselse wijkwerkingen voor kinderen en jongeren.

De publicatie kost €10 per stuk voor administratie- en verzendingskosten. Voor non-profit organisaties uit Brussel geldt het voordeeltarief van €5. Plaats je bestelling via ons bestelformulier en we sturen de publicatie naar je op.