Cliquez ici pour visiter la page Move It Kanal FR - Click here to visit the EN Move It Kanal page

Wat is Move It Kanal?

Move It Kanal is een stadsproject (2015-2021) over cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone. Lasso zet, samen met de projectpartners Erasmushogeschool Brussel - Opleiding Sociaal Werk, JES, D'broej, RAB/BKO, L.E.S. Molenbeek en IHECS haar schouders onder dit tweetalig project.

Met dit project willen we cultuurparticipatie van jongeren (12-18 jaar) uit de Brusselse Kanaalzone stimuleren door meer samenwerking tussen organisaties uit diverse sectoren (de culturele sector, het jeugdwerk en het onderwijs) en gemeenschappen. Het project ging eind 2015 van start en eindigt in 2021.

Er zijn drie grote onderdelen: onderzoek, netwerking en pilootprojecten voor en door jongeren.

Wie kan je contacteren?

- Ine Vos, projectcoördinator: ine.vos(a)lasso.be
- Farah Mohamed, projectmedewerker jeugdwerk: farah.mohamed(a)lasso.be
- Lies Vanhauwere, projectmedewerker scholen: lies.vanhauwere(a)lasso.be


Onderzoek

In een eerste fase, van begin 2016 tot midden 2017, voerde de Erasmushogeschool Brussel - Opleiding Sociaal Werk een onderzoek waarin werd gepolst naar de cultuurbeleving bij jongeren in de Brusselse Kanaalzone. Daartoe werden een aantal jongeren bevraagd, evenals sleutelfiguren uit de culturele sector, het jeugdwerk en het onderwijs. De resultaten werden vanaf mei 2017 gepresenteerd via een studiedag en andere kanalen. Tijdens de tweede onderzoeksfase, vanaf midden 2017 omvat het onderzoeksluik een wetenschappelijke begeleiding van de pilootprojecten. Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten

Meer te weten komen over het oorspronkelijke onderzoeksopzet? Lees hier het interview met EhB-onderzoekster Hanne Stevens.

De onderzoeksbevindingen werden gepresenteerd op de studiedag van 4 mei 2017, lees hier de verslagpagina.


Netwerking

Lasso zorgde tijdens de eerste projectfase ook voor een bevraging van het werkveld. Welke rijkdom bestaat er aan jongereninitiatieven in de Brusselse Kanaalzone? Jongerenorganisaties, onderwijsinstellingen en cultuurhuizen of kunstenaars uit de Brusselse Kanaalzone werden bezocht en bevraagd.

Sinds de start van de tweede projectfase (vanaf midden 2017) organiseerde Lasso verschillende activiteiten. Tijdens deze actviteiten kwamen professionelen uit verschillende sectoren samen om rond één thema te brainstormen:

Think & Act #1: Jongerenfestivals en -evenementen - lees hier de bundeling van 3 praktijkverhalen
Think & Act #2: Ruimte creëren voor jongeren - kom hier meer te weten over de 3 praktijken die er aan bod kwamen
Think & Act #3: Sessie KANAL - Eind februari 2018 organiseerde Lasso een ontmoetingsmoment, in samenwerking met RAB/BKO, rond het KANAL-project op de oude Citroën-site - vind hier één van de getuigenissen
Meet & Greet #3: Digitale technologieën - Op 22 mei 2018 kwamen zes organisaties aan het woord met een oproep tot samenwerking. Hier vind je hun concrete voorstellen


Op vraag van de professionelen uit de verschillende sectoren, werd een Facebook groep Move It Kanal gecreëerd, een platform om op de hoogte te blijven van de activiteiten van organisaties in de Brusselse Kanaalzone en om ideeën, suggesties, vragen, ... uit te wisselen.

We willen ook meer zichtbaarheid geven aan bestaande initiatieven en samenwerkingen die cultuur en jongeren dichter bij elkaar brengen. Daarom lanceren we de Move It Kanal - Doc Series. Bekijk hier het eerste filmpje dat inzoomt op "multiBEL", de samenwerking tussen het Belvuemuseum en de jongeren van Foyer des Jeunes in Molenbeek in 2017-2018.

Onlangs brachten we het Move It Kanal-project ook onder de aandacht op Europees niveau. Op vraag van de EFRO-cel organiseerden Lasso en art@work op 9 oktober een sessie over het creëren van creatieve kansen voor jongeren in de Brusselse Kanaalzone, en dit voor een Europees publiek. Lees er hier meer over.


Pilootprojecten

Sinds begin 2018 zijn we gestart met het uitwerken van een aantal concrete pilootprojecten. Hiervoor werden de bevindingen uit de eerste onderzoeks- en netwerkingsfase, en de resultaten van de Think & Act sessies verwerkt.

Lees hier het verslag van één van de eerste pilootprojecten met JES Maritiem.

En volg hier het pilootproject "Les experts du Petit Manchester 2.0".

Wil je graag betrokken worden bij onze netwerkinitiatieven in het kader van cultuurparticipatie van jongeren in de Kanaalzone? Of heb je een concreet idee voor een pilootproject?
Contacteer dan Ine Vos: 02-513 29 85 of 0477-77 84 91 - ine.vos@lasso.be.

Inspiratie

Move It Kanal is een stadsproject (2015-2021) van Lasso en de EHB Opleiding Sociaal Werk i.s.m. JES vzw, d'Broej, RAB/BKO, L.E.S. Molenbeek, IHECS. Het project wordt ondersteund door het Brussels hoofdstedelijk gewest en de Europese Unie in het kader van EFRO Brussel.

Cliquez ici pour visiter la page Move It Kanal FR - Click here to visit the EN Move It Kanal page