Lasso organiseert op regelmatige basis vormingsactiviteiten voor (toekomstige) professionals. Dit vormingsaanbod is erg divers: het kan gaan van een eenmalige studiedag, over een interactief werkbezoek, tot een meerdaags vormingstraject. Soms staan de stafmedewerkers van Lasso zelf in voor de expertise, maar vaak wordt beroep gedaan op kennis en kunde van derden.

Lasso organiseert op regelmatige tijdstippen vorming, die als open aanbod voor in principe iedereen toegankelijk is en steeds via de agenda op onze website en nieuwsbrieven bekend gemaakt wordt.

Daarnaast kan Lasso ook aangesproken worden voor een vormingsaanbod op maat. Zowel wat de inhoud als wat de vorm betreft, wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de noden van de aanvrager. Na een verkennend gesprek krijgt een programma in nauw overleg met de aanvrager vorm.

In het verleden ontwikkelde Lasso reeds vormingstrajecten voor studenten lerarenopleiding of Sociaal-Cultureel Werk, voor leerkrachtenteams van het middelbaar onderwijs en voor medewerkers uit de cultuursector.

Interesse? Neem gerust contact met ons op >>>