Onderwijs is de meest democratische weg om jonge mensen toe te leiden naar kunst en cultuur en hen de kans te geven ervaringen als deelnemer of als maker op te doen. Steeds meer scholen kennen de weg naar de lokale cultuurpartners en weten er een stevige en duurzame samenwerking mee op te zetten. Toch merken we dat het potentieel van de Brusselse culturele sector niet ten volle benut wordt door onderwijsinstellingen en dat de Brusselse culturele sector streeft naar meer afstemming met onderwijsinstellingen. Lasso stimuleert het overleg, de samenwerking en de expertise-uitwisseling tussen de cultuursector en het onderwijs op verschillende manieren. Zowel met projecten, publicaties, traject- en projectbegeleiding als met vormingen op maat. We bundelen hier ook achtergrondinformatie over beleid en onderzoek met betrekking tot cultuur en onderwijs.

Projecten

'Move It', een internationaal project met kunstenaar Airan Berg, werd tijdens het schooljaar 2013-2014 in zes Brusselse scholen georganiseerd. Het project plaatste creativiteit centraal en zette een team van drie kunstenaars gedurende acht weken aan het werk in één klas. Lasso was als Brussels netwerk voor cultuurparticipatie en kunsteducatie de coördinator van het project in Brussel. Meer info >>>

Move It Kanal is een samenwerking met JES vzw, d'Broej, Brussels Kunstenoverleg/Réseau des Arts à Bruxelles en de opleiding Sociaal Werk van de Erasmushogeschool Brussel. Het project zet in de eerste plaats in op het creëren van een duurzaam, sectoroverschrijdend netwerk van organisaties en instellingen die werken met of voor jongeren in de kanaalzone: jeugdwerkingen, onderwijsinstellingen en culturele organisaties. Tijdens de opstartfase van het project wordt ook een onderzoek gedaan naar de noden en behoeften op het vlak van cultuurparticipatie van jongeren uit de kanaalzone en wordt het bestaande cultuuraanbod in kaart gebracht. Meer info >>>

Publicaties

Brussel heeft een bijzonder rijk kunstenaanbod voor kinderen en jongeren. Maar als leerkracht je weg vinden in de veelheid aan kunstzinnige initiatieven is niet altijd gemakkelijk. Om daarbij te helpen, heeft Lasso het informatie- en inspiratieboek 'BRUSK' gemaakt. Brusselse kunsthuizen, kunstmusea en kunsteducatieve organisaties stellen er hun aanbod voor kinderen en jongeren in voor. Meer info >>>

In opvolging van het project Move it heeft Lasso heel wat interviewmateriaal en documentatie verzameld over dit en andere projecten waarbij kunstenaars een intense relatie aangaan met een klas. Dit materiaal werd samengebracht tot de inspiratiegids 'Kunstenaars en de klas - focus Brussel', een roadmap voor al wie zijn schouders wil zetten onder een kunstenaarsproject in of met een klas. In een mix van interviews, citaten, overzichten en concrete tips en tricks laten we verschillende thema's aan bod komen. Meer info & bestelformulier >>>

Coaching en vorming

Lasso biedt scholen begeleiding bij het uittekenen van hun cultuurbeleid. Samen met het schoolteam bekijken we op welke manier kunstactiviteiten ingebouwd kunnen worden in het curriculum. Daarnaast kunnen scholen bij Lasso terecht voor een nascholing op maat, bijvoorbeeld in het kader van een pedagogische studiedag.

Voor het hoger onderwijs begeleidt Lasso diverse vormingstrajecten, telkens op maat van de opleiding. In deze trajecten worden zowel theoretische gastcolleges ingelast als praktijkbezoeken aan Brusselse kunsteducatieve instellingen.

Vorming en coaching gebeuren steeds op vraag en op maat van de (hoge)school. Na een verkennend gesprek geven we in nauw overleg met de school een programma vorm.

​Achtergrondinformatie over beleid en onderzoek

Binnen verschillende beleidsniveaus en -domeinen wordt er aandacht besteed aan de samenwerking tussen cultuur en onderwijs. We zetten je graag op weg, en verwijzen we je graag door naar de verschillende actoren die hierop inzetten. Je vindt er telkens meer informatie over de context, achtergrond, historiek, visieteksten, beleidsinstrumenten en huidige ontwikkelingen.

Lees meer >>>

De voorbije jaren werd vanuit verschillende hoeken geïnvesteerd in onderzoek m.b.t. cultuur in onderwijs, cultuureducatie, kunsteducatie. We helpen je graag op weg in de rijke literatuur die hierover bestaat.

Lees meer >>>

Meer informatie over financiële ondersteuning van cultuurprojecten binnen het onderwijs vind je in onze wegwijzer betaalbaarheid >>>